Městská část Praha-Vinoř
    
    

PODPOŘTE INTERNETOVOU PETICI "DRŽÍME SPOLU"
http://www.petice24.com/drime_spolu

SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
 
  VINCENT
  SPORT
 
 6. září 2017

Ahoj Vinořáci,

tak nám ty prázdniny utekly nějak moc rychle. Nástup dětí do prvních tříd byl tradičně zahájen ve školní jídelně a ta byla dost naplněná. Máme tři první třídy, což by měl být stav i pro léta příští. Žáci již mohou využívat nové šatny, zlepšila se bezpečnostní opatření ve škole i nadále pokračuje výstavba 5 nových tříd a v přípravě je i výstavba 2 – 3 tříd mateřské školky. Je na úvaze, zda nebude nutné organizačně i právně oddělit např. 5 tříd mateřské školky pro naše nejmenší a zřídit samostatnou mateřskou školku.
Vždy po létě se opakuji, musím ale opět poděkovat všem obětavým pracovníkům školky a školy za pečlivou přípravu všech prostor pro zvládnutí úspěšného zahájení nového školního roku.

Velikým přínosem jistě bude i otevření nového nákupního centra na konci Vinoře 19.9., přispěje to ke zlepšení nákupních možností i k oživení celé této oblasti.
Před započetím je výstavba zastávek MHD Semtínská a chodník do Ctěnic a Kbel.
Záměrem století je pro nás potom výstavba nového sportovního areálu se zimním a plaveckým stadionem, fitnessem i ubytovacími kapacitami, podařilo se nám přesvědčit hlavní město o užitečnosti tohoto záměru nejen pro Vinoř, ale pro celou Prahu. A pokud by se této realizace ujalo hlavní město, je otevření celého areálu v roce 2019 dosti reálné. To by Vinoř zrovna slavila 70 let od založení místního hokejového klubu. Nádhernými záměry jsou i archeopark v Obůrkách s rozhlednou, revitalizace předzámčí, sociální byty v Křemílkově ulici, nové chodníky a dětská hřiště, úprava hřbitova s kolumbáriem, stejně jako rozšíření informačního střediska se stálou expozicí o Vinoři.

Pomalu připravujeme akce pro příští rok, v němž oslavíme 930 let od první písemné zmínky o Vinoři, rádi bychom do této oslavy zapojili co nejvíce organizátorů i účastníků, opět se pokusíme alespoň zpřístupnit Vinořský zámek. Ve spolupráci s rybáři bychom rádi zřídili místo pro posezení a odpočinek u rybníku Velká Obůrka. V areálu fotbalového hřiště potom budeme instalovat venkovní cvičební prvky pro starší děti i seniory.

V září tradičně proběhne podzimní výstava našich zahrádkářů v infocentru, je to vždy nádhera a co nejvyšší účastí potěšme organizátory výstavy i vystavovatele. Je škoda, že na tuto výstavu letos poprvé nenaváže posvícenské posezení pěti spolků s hudbou a tancem v místní sokolovně, je škoda, že zahrádkáři letos poprvé nemohou věnovat exponáty z výstavy do tomboly této tradiční posvícenské zábavy.
Slibuji, že v příštím roce tato zábava proběhne v plné parádě.

Přeji všem krásný podzim, dobrou náladu, klid a pohodu domova, Vinoře.
S přátelskými pozdravy

Fr.šv.
 

Umístěno:  Slovo starosty