Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Datová schránka 
Datová schránka Úřadu městské části Praha-Vinoř
 

Od 26. 10.2009 je (dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů) zprovozněna naším úřadem


Id datové schránky:   m5pbt2p

Požadované formáty pro příjem zpráv do IS DS:
Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf
textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
obrázky s příponou *.jpg

Informace o datové schránce:
Jméno: Městská část Praha-Vinoř
IČ: 00240982

Schránka je typu OVM