Adresa

Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97, 190 17   Praha-Vinoř
telefon 286 851 114
fax 286 851 483
e-mail:
sekretariat@praha-vinor.cz
id datové schránky: m5pbt2p

IČ:  00 240 982, DIČ:CZ00240982

Bankovní spojení:
 ČSOB  274958902/0300

 

S Úřadem MČ Praha-Vinoř můžete
komunikovat elektronicky prostřednictvím
emailu na těchto adresách:

sekretariat@praha-vinor.cz
starosta@praha-vinor.cz
mistostarosta@praha-vinor.cz
podatelna@praha-vinor.cz
 

  Úřední hodiny pro veřejnost

občansko-správní záležitosti,
podatelna, ověřování:

Pondělí - Středa 7.00-11.30 13.00-17.00
Čtvrtek 7.00-11.30 13.00-19.00
Pátek 7.00-12.00  
* Úřední hodiny Úřadu MČ Praha - Vinoř v době zasedání zastupitelstva  do 18.00 hod.
 

Výstupy systému Czech Point vydáváme
v úředních hodinách úřadu MČ.

Ceny správních poplatků za zpracování
vyjíždí
Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97
190 17   Praha-Vinoř
telefon 286 851 114
fax 286 851 483
e-mail:
sekretariat@praha-vinor.cz
IČ: 
00 240 982

Bankovní spojení:
 ČSOB  274958902/0300

automaticky a občan je předem informován
o výši poplatku.

Více informací v přiloženém souboru [dokument] nebo na stránkách MVČR.