Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř 
Úřad městské části Praha-Vinoř 
   

Kontakty

Městská část Praha - Vinoř
Úřad MČ Praha - Vinoř
Bohdanečská 97
190 17 Praha 9 - Vinoř

telefon
286 851 114
fax
286 851 483

e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz
id datové schránky:
m5pbt2p

IČ:  00 240 982
DIČ:CZ00240982

Bankovní spojení:
 ČSOB  274958902/0300

S Úřadem MČ Praha-Vinoř můžete komunikovat
elektronicky prostřednictvím emailu
na těchto adresách:

sekretariat@praha-vinor.cz
starosta@praha-vinor.cz
mistostarosta@praha-vinor.cz
podatelna@praha-vinor.cz


Provozní hodiny ÚMČ Praha - Vinoř od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2019


 

 
GPS souřadnice
50˚8'37.976"N, 14˚34'39.115"E
 
Pro případnou jednoduchou komunikaci s naším úřadem můžete využít následující formulář (Nenahrazuje elektronickou podatelnu!):
 

   Dokumenty ke stažení

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř
Organizační řád MČ Praha - Vinoř, Směrnice starosty č. 1/2017
Směrnice starosty č. 2/11 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha Vinoř.
(PLATNOST OD 1.11.2011)
Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1. 1. 2011
Výroční zpráva o poskytnutých informacích podle zákona č.106/1999Sb.
 
Žádost o byt
Pravidla pro podání žádosti o pronájem bytu
Kauce - jistina při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru nebo pozemku v MČ Praha - Vinoř, Směrnice starosty č. 07/09
Informace k vyplnění žádosti nebo oznámení:
  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les