Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Kontakty 
 
Kontakty, zaměstnanci úřadu
   
  PhDr. Dagmar Petrová – tajemníce 
  e-mail: petrova@praha-vinor.cz

  úřední hodiny:

Po 7.00 – 16.00 hod.
Út  7.00 – 17.00 hod.
St  7.00 – 13.30 hod.
Čt  7.00 – 19.00 hod.
Pá 7.00 – 12.00 hod

 • zabezpečuje poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • řídí úřad
 • připravuje vnitroorganizační předpisy
 • zabezpečuje personální obsazení úřadu
 • zabezpečuje mzdovou agendu úřadu
 • zajišťuje podklady pro práci starosty a zástupce starosty.
  Alexandra Bechr   – asistentka 
  e-mail:
sekretariat@praha-vinor.cz
 
telefon: 286 851 114
  úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00 hod.
Út  8.00 – 16.00 hod.
St  8.00 – 17.00 hod.
Čt  8.00 – 16.00 hod.
Pá 8.00 – 12.00 hod

 • vede evidenci pošty
 • vede pokladnu hospodářské i hlavní činnosti
 • zajišťuje agendu evidence obyvatel
 • jedná s katastrem nemovitostí o zápisu do listin vlastnictví u pozemků MHMP svěřených městské části
 • ověřuje listiny a podpisy
    RNDr. Jitka Jakubcová – účetní 
  e-mail: uctarna@praha-vinor.cz
 
telefon: 286 854 844
 
telefon: 606 053 094

  úřední hodiny:

Po 7.00 – 15.30 hod.
Út  7.00 – 17.00 hod.
St  7.00 – 15.00 hod.
Čt  7.00 – 18.00 hod.
Pá 7.00 – 12.00 hod

  Pavlína Skálová - ekonomka 
  e-mail:
ekonom@praha-vinor.cz
  telefon: 286 854 841
  úřední hodiny:

Po 7.00 – 17.00 hod.
Út  7.00 – 15.00 hod.
St  7.00 – 17.00 hod.
Čt  7.00 – 15.00 hod.
Pá 7.00 – 12.00 hod

 • podílí se na vypracování rozpočtu hospodářské činnosti
 • vypracovává a eviduje smlouvy o pronájmu bytových i nebytových
  prostor a pozemků
 • vede agendu bytového fondu – evidence bytů, předpisy nájemného,
  úhrada a vyúčtování služeb
 • provádí inventarizaci majetku
 • zpracovává roční uzávěrku za hospodářskou činnost
 • ověřuje listiny a podpisy.


Z důvodu častého pracovního pobytu stavebního technika mimo úřad se doporučují návštěvy stavebního technika přednostně pondělí a středy, jinak po telefonické dohodě.

  Vít Beneš – stavební technik
  e-mail:
stavebni@praha-vinor.cz
 
telefon: 286 854 842
  úřední hodiny:

Po 7.00 – 18.00 hod.
Út  7.00 – 15.00 hod.
St  7.00 – 18.00 hod.
Čt  7.00 – 15.00 hod.
Pá 7.00 – 11.30 hod

 • zajišťuje aktualizaci stavu nemovitého majetku městské části včetně zápisu do katastru nemovitostí
 • připravuje podklady pro zápis do katastru nemovitostí při prodeji nebo koupi nemovitého majetku
 • zajišťuje geometrické zaměření skutečného stavu vlastnictví a následné vklady nebo zápisy do katastru nemovitostí
 • provádí odborný dohled na investičních akcích prováděných městskou částí a spolupodílí se na technickém dozoru stavebních akcích
 • prováděných hlavním městem Praha na území městské části
 • spolupracuje se starostou, zástupci starosty na koncepci a změnách územního plánu
 • provádí technickou kontrolu bytového i nebytového fondu městské části 
 • vede archiv stavební dokumentace.