Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha - Vinoř > Zajímavosti > Anton Novak 
Anton Novak
   
 

Víte, kdo byl Antonín Novák?

Vinořský zpravodaj č. 76, pozdim 2003, autor F.Filip

"Každý, koho jsem se ptal, jenom pokrčil rameny. Že jde o významného vinořského rodáka, jsme se dozvěděli 9. prosince 2001 z vysílání ČT1 v pořadu "Objektiv". Než se mi podařilo záznam z tohoto vysílání získat, trvalo téměř jeden a půl roku a vůbec to nebylo jednoduché. Nakonec se autor pořadu ozval sám a ten mi na moji prosbu a vysvětlení, proč záznam potřebuji, videopřepis předal. Děkuji ještě jednou p. Mgr. Karageorgievovi za jeho laskavost. Jeho přispěním tak víme o dalším vinořském  rodáku, který proslavil Čechy v cizině, tentokrát na Balkáně.

Antonín Novák (v Bulharsku Anton Novak) se narodil 7. prosince 1860 ve Vinoři v č.p. 24 (dům na náměstí), jak zaznamenává zápis ve vinořské farní matrice.Studoval na Zemské škole v Praze - Troji ovocnářství a po jejím ukončení pracoval v Plzni. Zde jej zastihlo pozvání do bulharského Tarnova, kam odjel v roce 1892. Okruh jeho zájmů se soustředil na zahradní architekturu, práci s vodou, úpravu a ozelenění schodišť, plošné květinové dekoratérství, stavbu promenádních cest a fontán, projektování a úpravu parků na kamenitých svazích. 42 let zde zastával místo šéfa městských parků. Protože byl ve své práci velmi úspěšný a jeho výsledky mimořádné, dostalo se mu ocenění přímo od bulharského cara Ferdinanda. Protože mu vyhovovalo teplé přímořské podnebí, po udělení bulharského státního občanství v roce 1934, se již do ČSR nevrátil.

Bohaté zkušenosti se zahradní architekturou z Tarnova využil ve Varně. Tam vybudoval přímořský park, který se stal trvalým památníkem jeho odbornosti při zakládání romantických parkových zákoutí a plošné květinové výzdoby. Varna, jako důležité přímořské centrum, musela mít i odpovídající přírodní prostředí a odbornou úpravu parků v souladu se zájmy hostů a městské radnice - obojí zvládl dokonale. Kolem Varny založil mnoho ovocných sadů a produkčních zahrad.

V Bulharsku byl i společensky velmi činný, zejména v organizacích Sokola. S přáteli v ČSR vedl bohatou osobní korespondenci a ti v úctě k jeho osobě připisovali ke jménu označení "varenský".

Zemřel ve Varně v roce 1945 ve věku 85 let a starší generace jej tam dobře pamatuje.


 
Ještě k památce Antonína Nováka

Vinořský zpravodaj č. 86, jaro 2006, autor F.Filip

Jak jsme již informovali ve Vinořském zpravodaji č. 76/2003, byl Antonín Novák varenský, vinořský rodák, zahradním architektem v Tarnovu a ve Varně. Do Bulharska odešel v roce 1892 na přání bulharských úřadů.

Protože v roce 2005 vzpomínala Varna a Tarnovo jeho dvojího životního jubilea, 145 let od narození a 60 let od jeho úmrtí a on sám byl ve Varně váženým občanem a odborníkem, rozhodla tamní Společnost bulharsko-českého a slovenského přátelství spolu s Magistrátem města Varny a Národním archivem, uspořádat k jeho poctě výstavu nazvanou Antonín Jan Novák 1860 - 1945 s podtitulem Zelená Varna. Na výstavě jsou i dokumenty, které jsme do Varny zaslali z naší městské části - barevné fotografie  Vinoře, fotografii tehdejší školy, do které Antonín Novák chodil (dům č.p. 21 na Vinořském náměstí, výpis z matriky - knihy narození a další. Tak se na uspořádání výstavy podílí i Vinoř. Slíbili jsme zajistit i napsání popisek exponátů a přepis příležitostné brožury do češtiny, aby dokumentace mohla být bulharsko -česká.

Doufáme, že se nám podaří slib splnit.

Vernisáž výstavy byla 13. ledna 2006 v 16 hodin ve Varně. Dostali jsme pozvánku k účasti a po vernisáži milý dopis, který musí všechny Vinořské potěšit. Docent MUDr. Konstantin Trošev, CSc., předseda Společnosti, nám s radostí sdělil, že průběh vernisáže byl velmi slavnostní a kromě zástupců Společnosti, magistrátu a hejtmanství byl přítomen i konsul Ruské federace a hon. konsul České republiky.

Všichni Vinořsští jistě přijímáme s radostí takovou zprávu a děkujeme bulharským přátelům za tuto akci k poctě našeho rodáka. Ten ani při své práci v dalekém Bulharsku na svoji rodnou zem nikdy nezapomněl a do konce života s ní udržoval čilé styky

 
 

výběr z brožurky pana Konstantina Troševa