Městská část Praha-Vinoř

Úvod > MČ Praha-Vinoř 

   Zajímavosti  

 

  Symboly MČ - prapor a znak

další informace

  Naučná stezka Vinoř - Jenštejn

thn_dsc07498.jpg

  Naučná stezka Vinoř - Satalice

7.11.2008 byla otevřena naučná stezka Vinoř-Satalice, vedoucí krásnou krajinou Podskalí a Vinořského parku. Tato stezka by měla být v budoucnosti začleněna do naučného okruhu, který bude spojovat Vinořský zámek, Ctěnický zámek a hrad Jenštejn.


  DOPORUČUJEME:
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VINOŘSKÉHO NÁMĚSTI
Převzato z portálu PRAHA VIRTUÁLNÍ: http://virtualni.praha.eu
Vydal:
Magistrát hl. m. Prahy & Panoramas s.r.o.,
Základní informace o MČ Praha-Vinoř
   
  Všeobecné údaje
Kostel Povýšení svatého KřížeSoučasná městská část Praha-Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1088, kdy král Vratislav II. daroval Vinoř (UINAR) Vyšehradské kapitule, sama obec je ale samozřejmě mnohem starší.
Katastrální území Vinoř se skládá ze  3 urbanistických obvodů.
Nejstarší stavbou ve Vinoři je kostel povýšení sv. Kříže, který byl v nynější barokní podobě postaven v letech 1727-1728 na místě původně románské stavby stavitelem F. M. Kaňkou.

Vinořský zámekTen je rovněž stavitelem dominanty obce - Vinořského zámku (nynější uzavřený areál využívá ministerstvo vnitra).
 


 

Vinoř má i velmi zajímavé okolí, např. kaskádu rybníků,  Vinořský park, který byl vyhlášen za přírodní rezervaci, Ctěnický háj a zelené údolí V Obůrkách. Krajinný rámec území tvoří z jihu zámecká obora Vinořského parku, ze severozápadu Ctěnický háj. Kolem dokola jsou úrodná pole Polabí. Pětistupňovou kaskádou rybníků protéká Vinořský potok, dále po toku též zvaný Valcha (v Podolance a Dřevčicích) nebo Chobot (v Brandýse nad Labem). Od čistírny Kbely směrem k vinořské silnici směrem na Satalice je budován biokoridor.

Rybník u Pohanků

 
Zámecký areál Ctěnice - zámek a kočárovnaDo katastru Vinoře spadá i osada Ctěnice. Její zámek, datovaný rokem 1286 jako vodní tvrz a dosud stojící stará drábovna připomínají feudální doby.
 

Ctěnický zámek je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí z 2. poloviny 14. stol., nyní je spravován nyní je spravován Muzeem hlavního města Prahy a je centrem řemesel a tradiční lidové kultury.

 
Historická obec Vinoř je od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Leží v severovýchodní části města v obvodu Praha 9 na hranici hl. m. Prahy a bývalého okresu Praha-východ ve vzdálenosti necelých 13 km vzdušnou čarou od centra města - Václavského náměstí.
 
Mapka městský částí hl. m. PrahyZ hlediska občanské vybavenosti je Vinoř na velmi vysoké úrovni. Sídlo je plynofikováno, je vystavěna kanalizace s ČOV, v MČ se nachází zdravotní středisko, školy, pošta, mnoho různých větších či menších komerčních objektů.

Ve Vinoři je nyní vysoká občanská i komerční rozestavěnost, území je díky své výhodné poloze atraktivním a velmi vyhledávaným místem pro stavbu rodinných i bytových domů, mnohé pražské firmy zde vybudovaly svá stálá sídla i výrobní provozy. Městská část Praha-Vinoř sama dokončila několik významných velkých staveb:
  • nová sportovní hala
  • devět bytových jednotek nad zdravotním střediskem
  • stavba Kulturně vzdělávacího  centra, které bylo spolufinancováno z evropských fondů v rámci JPD, KVC  Vincent začalo fungovat v září 2007
  • právě dobíhá přístavba základní a mateřské školy, která byla zahájena v říjnu 2007,  bude dokončena  během jara 2009 a od září 2009 začne plně fungovat. 

Městská část Praha-Vinoř rozhodně stojí za náštěvu, ať už za krásnou přírodou, historickými památkami, dobrým jídlem či atraktivním okolím (věž hradu Jenštejn, zámek v Brandýse nad Labem, letecké muzeum Praha-Kbely, tvrz v Dřevčicích apod.).

Základní statistické údaje

  Katastrální výměra [ha] 599 ha
  Počet obyvatel k 1.1.2018 4 049
  Pošta ano
  Zdravotnické zařízení ano
  Policie ne
  Městská policie ano
  Kanalizace (ČOV) ano
  Vodovod ano
  Plynofikace ano
  Škola ano
  Mateřská škola ano
  Vývoj počtu obyvatel za posledních 20 let

1991

1 851

1996

2 333

1998

2 480

2002

2 605

1.1.2008 3 185
31.12.2008 3 350
31.12.2009 3 741
31.12.2010 3 736
31.12.2011 3 835