ZRUŠENO – Rozsvícení vánočního stromu

ZRUŠENO 28. 11. 2021 od 15 do 20 hod. | Rozsvícení stromu v 17 hod.
Stánkový prodej, skvělé občertvení, ukázky tradic, výtvarná dílnička, kovář Ondra, Kolotoč řezbáře Matěje, fotokoutek, návštěva andělského posla, pohádka O pejskovi a kočičce – Jak chystali Vánoce (hraje se 2x), pečení perníčků, hudební vystoupení 6. B, kroužek flétny aneb vánoční pískání, děti ze ZUŠ Folklorika , Nela Sasková-pěvecké vystoupení, Petronila Ševčíková-recitace, sváteční slovo zástupců MČ a první adventní koncert v kostele. Program bude probíhat na Vinořském náměstí, v přilehlých prostorách farnosti Vinoř, Centra Mariapoli (sýpka) a v kostele. Aktuální informace budeme doplňovat.