KULTURNÍ KOMISE

 

Během roků 2018 a 2019 se postupně obměnila naše parta dobrovolníků. Určitě někoho z nich znáte. Neváhejte se s nimi bavit o zdejším kulturním vyžití!
Akce které organizujeme a připravujeme poznáte podle typické grafiky. Tam, kde se účastníme osobně, finančně nebo zápůjčkou, můžete vidět naše logo.

VIZUÁLNÍ STYL PLAKÁTŮ 2018/2019

VIZUÁLNÍ STYL PLAKÁTŮ 2020

Návrh: Karel Petruška a Jana Česáková Hyklová

LOGO KULTURNÍ KOMISE

Design loga KULTRURA PRO VINOŘ  a redesign na KULTURNÍ KOMISE VINOŘ navrhl Karel Petruška a Jana Česáková Hyklová.