KULTURNÍ KOMISE

Kdo, co je Kulturní komise?
Je to skupina dobrovolníků, kteří ve svém volném čase organizují a realizují kulturní akce pro městskou část Vinoř. Bývala ustanovena přímo pod MČ, ale od roku 2019 spadá pod KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VINCENT, příspěvkovou organizaci MČ Praha Vinoř. Má svého předsedu, který je zodpovědný za finanční záležitosti a administrativu, pracuje se svěřeným rozpočtem. Také k ní náleží koordinátor, který se stará o administrativu a kreativní realizaci, propagaci, PR. Členové nejsou ničím vázáni, mohou se kdykoliv zařadit a kdykoliv vystoupit. Má však svá vnitřní nepsaná pravidla, která pomáhají k udržení pracovní morálky. Ve Vinoři má Kulturní komise dlouholetou tradici. Mezi zásadní kulturní akce patří Obecní plesy, Dětský karneval, Masopustní průvod, Čarodějnice, Vandráček, Posvícenská zábava, Výroční oslavy od první písemné zmínky (jednou za 5 let), Lampionový průvod, Rozsvícení Vánočního stromu a Adventní koncerty. Dále řada drobnějších nebo občasných akcí, spolupráce s Hoffmanovým dvorem, či jinými subjekty.

Naše krátkodobé projekty (kampaň pro OSLAVY 930 LET VINOŘE a Charitativní sbírku pro Samuela Buška) prezentujeme na webu VNOŘ SE: https://www.vnorse.cz/

Odkaz na naší současnou stránku, kde je i přehled kulturních akcí nalezene ma webu VINOŘ SE PROBOUZÍ: https://www.vinorseprobouzi.cz/

Odkaz na fotografie z kulturních akcí roku 2019: https://www.zonerama.com/arsfoto/688921
Odkaz na fotografie z kulturních akcí roku 2018: https://www.zonerama.com/arsfoto/541704
Odkaz na fotografie z kulturních akcí roku 2017: https://www.zonerama.com/arsfoto/379132
Odkaz na fotografie z kulturních akcí roku 2016: https://www.zonerama.com/arsfoto/322602
Odkaz na fotografie z kulturních akcí roku 2015: https://www.zonerama.com/arsfoto/325484
Fotografie pořizuje náš člen Pavel Hykl.

Během roků 2018 a 2019 se postupně obměnila naše parta dobrovolníků. Určitě někoho z nich znáte. Neváhejte se s nimi bavit o zdejším kulturním vyžití!

 

Akce které organizujeme a připravujeme poznáte podle typické grafiky. Tam, kde se účastníme osobně, finančně nebo zápůjčkou, můžete vidět logo KULTURA PRO VINOŘ.