Zápisy výborů a komisí

Výbory

Výbor pro sport a tělovýchovu - předseda Marek Bezkočka

 

Zatím bez zápisu

Výbor pro mezinárodní spolupráci - předseda Ing. Michal Zítek

Komise

Archiv do 09/2018

Zápis z 2. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř 27. 1. 2015

Zápis z 1. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř 15. 12. 2014

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) 25. 8. 2014

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) 19. 12. 2012 Příloha: Graf vývoje rozpočtu MČ v letech 2004-2013

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) 21.11. 2012

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) 20. 6. 2012

Zápis ze schůze Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) č. 3/2011, 15. 11. 2011

Zápis ze schůze Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) č. 2/2011, 5. 5. 2011

Zápis ze schůze Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) č. 1/2011, 14. 4. 2011

Zápis ze schůze Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) 22. 11. 2010

Zápis 5. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 12. 1. 2016

Zápis 4. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 14. 9. 2015

Zápis 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 12. 3. 2015

Zápis 2. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 22. 1. 2014

Zápis 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 11. 12. 2014

Zápis z porady Výboru pro kulturu č. 1/2015 ze dne 11. 2. 2015

Zápis z porady Výboru pro kulturu č. 3/2012 ze dne 10. 10. 2012

Zápis z porady Výboru pro kulturu č. 2/2012 ze dne 11. 9. 2012

Zápis z porady Výboru pro kulturu č. 1/2012 ze dne 11. 1. 2012

Zápis z jednání Výboru pro strategické plánování a výstavbu ze dne 1. 11. 2017

Zápis z jednání Výboru pro strategické plánování a výstavbu ze dne 21. 9. 2016

Zápis ze schůze č. 3 Výboru pro strategické plánování – tvorba plánu a strategie rozvoje MČ ze dne 29. 7. 2015

Zápis ze schůze č. 2 Výboru pro strategické plánování – tvorba plánu a strategie rozvoje MČ ze dne 9. 4. 2015

Zápis ze schůze č. 1 Výboru pro strategické plánování – tvorba plánu a strategie rozvoje MČ ze dne 20. 1. 2015

Zápis z přípravné schůze Výboru pro strategický rozvoj a výstavbu ze dne 21. 11. 2014

Zápis Kontrolního výboru z kontroly tělocvičny v ZŠ Vinoř 12. 3. 2015

Zápis z veřejné diskuze na téma dětská hřiště ve Vinoři, konané dne 24. 4. 2012