Zápisy výborů a komisí

Výbory

 

Výboru pro územní rozvoj a ŽP 

11. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 9.10.2019

10. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 9.10.2019

9. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 14.8.2019 

8. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 17.7.2019

7. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 17.4. 2019

6. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 13.3.2019

5. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 5.3.2019

4. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 13.2.2019

3. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 16.1.2019

2. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 5.12.2018

1. Zápis ze schůze výboru pro územní rozvoj a ŽP 8.11.2018  

Výbor pro dopravu 

Zápis z 9. jednání Výboru pro dopravu 21.11.2019

Zápis z 8. jednání Výboru pro dopravu 26.9.2019

Zápis z 7. jednání Výboru pro dopravu 22.8.2019

Zápis z 6. jednání Výboru pro dopravu 22.5.2019

Zápis z 5. jednání Výboru pro dopravu 28. 3. 2019

Zápis ze 4. jednání Výboru pro dopravu 7. 2. 2019

Zápis ze 3. jednání Výboru pro dopravu 10.1.2019

Zápis z 2. jednání Výboru pro dopravu 29.11.2019

Zápis z 1. jednání Výboru pro dopravu 8.11.2019

 

Výbor sociální a zdravotní

Zápis z jednání Výboru sociálního a zdravotního 20.2.2020

Zápis z jednání Výboru sociálního a zdravotního 5.11.2019 

Zápis z jednání Výboru sociálního a zdravotního 24.6.2019

Zápis z jednání Výboru sociálního a zdravotního 26.2.2019

Zápis z jednání Výboru sociálního a zdravotního 4.12.2018

 

Kontrolní výbor

Zápis Kontrolního výboru z kontroly tělocvičny v ZŠ Vinoř 12. 3. 2015

 

Výbor pro spolky a církve

 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro spolky a církve 5.12.2019

 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro spolky a církve 19.9.2019

 

Finanční výbor

Zápis z 5. jednání Finančního výboru 23.9.2019

Zápis z 4. jednání Finančního výboru 17.6.2019

Zápis z 3. jednání Finančního výboru 25.2.2019

Zápis z 2. jednání Finančního výboru 11.12.2018

Zápis z 1. jednání Finančního výboru 14.11.2018

Zápis z 2. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř 27. 1. 2015

Zápis z 1. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř 15. 12. 2014

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) 25. 8. 2014

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) 19. 12. 2012 Příloha: Graf vývoje rozpočtu MČ v letech 2004-2013

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) 21.11. 2012

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) 20. 6. 2012

Zápis ze schůze Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) č. 3/2011, 15. 11. 2011

Zápis ze schůze Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) č. 2/2011, 5. 5. 2011

Zápis ze schůze Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) č. 1/2011, 14. 4. 2011 

Zápis ze schůze Finančního výboru ZMČ Praha-Vinoř (FVV) 22. 11. 2010

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání

Zápis 5. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 12. 1. 2016

Zápis 4. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 14. 9. 2015 

Zápis 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 12. 3. 2015

Zápis 2. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 22. 1. 2014

Zápis 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání 11. 12. 2014

 

Výbor pro kulturu 

Zápis z porady Výboru pro kulturu č. 1/2015 ze dne 11. 2. 2015

Zápis z porady Výboru pro kulturu č. 3/2012 ze dne 10. 10. 2012

Zápis z porady Výboru pro kulturu č. 2/2012 ze dne 11. 9. 2012 

Zápis z porady Výboru pro kulturu č. 1/2012 ze dne 11. 1. 2012

 

Výbor pro strategické plánování

Zápis z jednání Výboru pro strategické plánování a výstavbu ze dne 1. 11. 2017

Zápis z jednání Výboru pro strategické plánování a výstavbu ze dne 21. 9. 2016

Zápis ze schůze č. 3 Výboru pro strategické plánování – tvorba plánu a strategie rozvoje MČ ze dne 29. 7. 2015

Zápis ze schůze č. 2 Výboru pro strategické plánování – tvorba plánu a strategie rozvoje MČ ze dne 9. 4. 2015

Zápis ze schůze č. 1 Výboru pro strategické plánování – tvorba plánu a strategie rozvoje MČ ze dne 20. 1. 2015

Zápis z přípravné schůze Výboru pro strategický rozvoj a výstavbu ze dne 21. 11. 2014

 

Komise

 

Bytová komise

Zápis z 6. zasedání Bytové komise 2.12.2019

Zápis z 5. zasedání Bytové komise 4.11.2019 

Zápis ze 4. zasedání Bytové komise 16. 9.2019

 

Komise pro digitalizaci a ICT

Zápis z 13. komise pro Digitalizaci a ICT  15.4.2020

Zápis z 12. komise pro Digitalizaci a ICT 19.2.2020

Zápis z 11. komise pro Digitalizaci a ICT 15.1.2020

Zápis z 10. komise pro Digitalizaci a ICT 18.12.2019

Zápis z 9. komise pro Digitalizaci a ICT 26.11.2019

Zápis z 8. komise pro Digitalizaci a ICT 16.10.2019

Zápis z 7. komise pro Digitalizaci a ICT 30.5.2019

Zápis z 6. komise pro Digitalizaci a ICT 8.4.2019

Zápis z 5. komise pro Digitalizaci a ICT 23.1.2019

Zápis z 4. komise pro Digitalizaci a ICT 9.1.2019

Zápis z 3. komise pro Digitalizaci a ICT 19.12.2018

Zápis z 2. komise pro Digitalizaci a ICT 26.11.2018

Zápis z 1. komise pro Digitalizaci a ICT 12.11.2018

 

Komise pro rozvoj sportovní  infrastruktury

Zápis z 5. zasedání Komise pro rozvoj sportovní  infrastruktury ze dne 27.2.2020

 

Komise pro rodinu

Zápis z veřejné diskuze na téma dětská hřiště ve Vinoři, konané dne 24. 4. 2012