Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Zpravodaj 
Vinořský zpravodaj
   
Vinořský zpravodaj č. 139/ jaro 2019 Vinořský zpravodaj č. 138/ zima 2018 Vinořský zpravodaj č. 137/ podzim 2018
     
Vinořský zpravodaj č. 136/ léto 2018  Vinořský zpravodaj č. 135/ jaro 2018 Vinořský zpravodaj č. 134/ zima 2017
     
Vinořský zpravodaj č. 133 Vinořský zpravodaj č. 132/ léto 2017 Vinořský zpravodaj 131
mimořádné číslo
     
     
Vinořský zpravodaj 130 Vinořský zpravodaj 129 Vinořský zpravodaj 128
     
Vinořský zpravodaj 127 Vinořský zpravodaj 126 Vinořský zpravodaj 125
     
Vinořský zpravodaj 124 Vinořský zpravodaj 123 Vinořský zpravodaj 122
     
Vinořský zpravodaj 121 Vinořský zpravodaj 120 Vinořský zpravodaj 119
     
Vinořský zpravodaj 118 Vinořský zpravodaj 117 Vinořský zpravodaj 116
     
Vinořský zpravodaj 115 Vinořský zpravodaj 114 Vinořský zpravodaj 113
     
Vinořský zpravodaj 112 Vinořský zpravodaj 111 Vinořský zpravodaj 110
     
Vinořský zpravodaj 109 Vinořský zpravodaj 108 Vinořský zpravodaj 107
     
Vinořský zpravodaj  106 Vinořský zpravodaj  105 Vinořský zpravodaj  104
     
Vinořský zpravodaj  103
[ 5 622kB]
Vinořský zpravodaj  102
[ 5 365kB]
Vinořský zpravodaj  101
[ 5 169kB]
     
Vinořský zpravodaj  100
[ 4 579kB]
Vinořský zpravodaj  č. 99
[ 6 020kB]
Vinořský zpravodaj  č. 98
[ 4 644kB]
     
Vinořský zpravodaj  č. 97
[ 5 069kB]
Speciální číslo-oslavy 920
[ 4 596kB]
Vinořský zpravodaj 96
[ 1 825 kB]
     
Zpravodaj 94/2008 - 3258 kB Zpravodaj 93/2007 - 3124 kB
Vinořský zpravodaj 95
[ 3923 kB]
Vinořský zpravodaj 94
[ 3258 kB]
Vinořský zpravodaj 93
[ 3124 kB]
     
Zpravodaj 92/2007 - 2978 kB Zpravodaj 93/2007 - 3259 kB Zpravodaj 93/2007 - 1675 kB
Vinořský zpravodaj 92
[ 2978 kB]
Vinořský zpravodaj 91
[ 3259 kB]
Vinořský zpravodaj 90
[ 1675 kB]

  Všeobecné údaje

VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ
Řídí redakční rada:
Mgr. Iveta Boušová (vedoucí),
PaedDr. Marie Brothánková, Robert Rytina,
Vít Mokrý, František Švarc,
Tel. redakce: 286 851 114

 

Vydává:
MČ Praha-Vinoř, vychází čtvrtletně, zdarma, počet výtisků 1600  ks. Povoleno odborem kultury NVP pod č.j. 1136/79 ze dne 22. 7. 1979.

 

Rozšiřuje: Česká pošta.
Grafické zpracování:
Grafické zpracování a tisk : Richard Rychter

 
Termíny uzávěrek 2016:
25.3. , 25.6., 25.9., 25.12.
 

Ceny a přehled formátů inzerce
ve Vinořském zpravodaji

 

Adresa pro zasílání příspěvků a  inzerce:

ÚMČ Praha – Vinoř
Vinořský zpravodaj
Bohdanečská 97
190 17 Praha – Vinoř
e-mail : sekretariat@praha-vinor.cz
tel. :  286 851 483