Informace pro občany MČ Praha - Vinoř

Home > Informace pro občany > Navigace


   Městská část Praha - Vinoř

   ►  Jak si zařídit ...
   ►  Formuláře a žádosti
   ►  Veřejný internet
   ►  Česká pošta, Česká spořitelna
   ►  Doprava
   ►  Zdravotnictví
   ►  MOK  Pražské plynárenské, a.s.
   ►  Nakládání s odpady
   ►  Adresář firem
   ►  Vinořský zpravodaj
   ►  Městská policie
   ►  Knihovna
   ►  VINCENT
   ►  Mateřské centrum BUBLINA     
   ►  Církve
   ►  Sport
   ►  Spolky a organizace
  

 
Rychlá navigace - informace pro občany MČ

E-podatelna
Úřední deska 
      Návrh Programu rozvoje Městské části Praha-Vinoř v horizontu let 2010 – 2015
Info dle zákona 106/1999 Sb.
Životní situace
      Czech POINT
      Místně příslušný úřad Praha 19
Kontakty Úřadu MČ
Důležitá telefonní čísla regionu
Mapa MČ a uliční plán
Veřejný internet v knihovně
MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  Pražské plynárenské, a.s.
Nakládání s odpady
      sběrné dvory     
      bioodpad     
      Termíny svozů
Informace o dopravě, jízdní řády
Zdravotnictví - ordinační hodiny, kontakty, pohotovostní služby
 
 

Pro případnou jednoduchou komunikaci s naším úřadem můžete využít následující formulář (Nenahrazuje elektronickou podatelnu!):
 

 
   
   
   
   
   
   
   

 

Úřední hodiny pro veřejnost:
občansko-správní záležitosti,
podatelna, ověřování:

 
Pondělí - Středa 7.00-11.30 13.00-17.00
Čtvrtek 7.00-11.30 13.00-19.00
Pátek 7.00-12.00  
 

V době zasedání zastupitelstva 8.9., 20.10., 24.11., 15.12. 2011 jsou úřední hodiny ÚMČ Praha - Vinoř do 18.00 hod.

Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97
190 17   Praha-Vinoř
tel./fax 286 851 114
tel. 286 851 483
e-mail: vinor@praha-vinor.cz
id datové schránky: m5pbt2p

IČ: 
00 240 982
DIČ:CZ00240982

Bankovní spojení:
2000 710 319/0800

 

S Úřadem MČ Praha-Vinoř můžete komunikovat
elektronicky prostřednictvím emailu
na těchto adresách:

vinor@praha-vinor.cz
starosta@praha-vinor.cz
mistostarosta@praha-vinor.cz
podatelna@praha-vinor.cz
muvinor@volny.cz
vinor@zris.mepnet.cz
 
Výstupy systému Czech Point vydáváme
v úředních hodinách úřadu MČ. Způsobilost pro vydávání potvrzení mají všechny pracovnice úřadu -  PhDr.Petrová, Ing.Švrčinová,
p.Černohousová a p.Špačková.

Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17   Praha-Vinoř, tel./fax 286 851 114, tel. 286 851 483, e-mail: vinor@praha-vinor.cz
©2007-2010 MČ PRAHA-VINOŘ, všechna práva vyhrazena