VINOŘSKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Home > Kulturně vzdělávací centrum


   Kulturní a vzdělávací centrum

Vinořské kulturně vzdělávací
a školící centrum nabízí


 


PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKTIVIT VE VINCENTU
 
Aerobic s prvky cvičení Tabata, každé pondělí v KVC Vincent

Projekt živá knihovna pro děti v KVC Vincent

Od února zveme všechny děti každou středu od 18.35 do naší nezbedné Živé knihovny v KVC Vincent ve Vinoři. Budeme spravovat a tvořit hodně různorodou a nevyzpytatelnou knihovnu, hrát si na knihovníky, spisovatele, přednašeče a kritiky. Pokud už dokážeš přečíst pozpátku Bublina a Vincent, přijď se svojí oblíbenou knížkou do druhého patra vpravo, pokud ne, přijď také, naučíme se to spolu. Tak ve středu v únoru.
Těší se na tebe knížky, o kterých ani nevíš, že jsou, krásná litera, která v tobě dřímá a jeden trochu praštěný knihovní skřítek Hugo.
Dotazy rád zodpoví správce imaginární dětské knihovny Klára Lowensteinová.
(klaralowenstein@yahoo.it, 724 909 585)

Upozornění: od 22.1.2019 bude každé úterý herna ve Vincetu otevřena pouze pro setkávání maminek: MÁMA MÁ/MĚ

 


KVC Vincent, Praha Vinoř, Taneční skupina Stream of Dance

Taneční skupina Stream of Dance, několikanásobný mistr ČR, bude pořádat opět od ledna 2019 každou středu (13:00 - 14:00) v KVC Vincent lekce Street Dance pro děti. Budeme se těšit na všechny děti, které chtějí s námi tančit, ve věku 6 - 11let. Začínáme opět v lednu v týdnu od středy 9.1.2019. Nabízíme možnost vyzkoušení první lekce zdarma.

www.streamofdance.cz, tel. Lucie Sloupská 604 475 931
nebo Tomáš Sloupský 602 576 339, e-mail: info@streamofdance.cz

Letní Schola Ludus v KVC Vincent pro děti od 5 do 14 let bude v roce 2019 probíhat ve dvou posledních srpnových týdnech.
Témata jako vždy česká a světová, akční a multidisciplinární.
1. Záhada vinořského hlavolamu ve vinořských Stínadlech.
2. Leonardo da Vinci - 500 let od skonu největšího z géniů.
Garantem projektů je má maličkost. Přihlašujte své děti na klaralowenstein@yahoo.it

NABÍDKA KURZŮ KVC VINCENT

PILATES ve VINCENTU
Pololetní kurzy: posílení, protažení i relaxace, cvičení, které si oblíbíte
Pilates VITALITY 55+ Čtvrtky 9-10 hod.
Lymfa a pohyb Sobota 18.5., 9-11 hod., cena 250,-

NOVÝ KURZ „FORMOVÁNÍ TĚLA“ V KVC VINCENT

(pro náctileté slečny a dospělé, info na letáčku v příloze)

Kurzy YAMAHA Zuzany Bartošové

Robátka
Je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu, se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Figurkou, která děti provází, roste a prožívá s nimi jednotlivá témata je tuleň Robík.

První krůčky k hudbě
Pro děti od cca 18 měs. do 4 let. Obsahem kurzu jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje a doplňující výtvarné a pracovní činnosti. Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech aktivit a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.


Zápis do kurzů Lingva Ludus při KVC Vincent
Prosím, aby se zájemci o kurzy Lingva Ludus u mne mailem zapsali nejpozději do pátku 7. září. V pondělí 10. září společně vyplouváme. Páteční kurzy začnou až 21. září kvůli oslavám 930 let od první písemné zmínky, na které jste co nejsrdečněji zváni.
Kurzy naleznete v příloze.
Těším se na přelomovou jedenáctou plavbu kolem a do hlubin světa.
Klára Lowensteinová, Vaše lektorka

thn_klinopis.jpgKurzy Lingva Ludus lektorky Kláry Löwensteinové již jedenáctým rokem v KVC Vincent

Lingva Ludus - jazykové kurzy angličtiny, italštiny, divadelní, literární, historické a filosofické dílny pro širokou veřejnost probíhají ve Vincentu již jedenáctým rokem. 10. září jsme otevřeli deset veřejných jazykových kurzů pro děti a dospělé, 17. září pak dalších čtrnáct dětských školních individuálních jazyko-skupin (zajímavostí jsou čtyři indivindi skupiny ze IV. třídy ZŠ, to tu ještě nebylo) a sedm individuálek pro dospělé a jednu historickou dílnu pro děti týdně. Na palubě Lingva Ludus je momentálně rekordních devadesát tři studentů a třicet dva monád a jeden lodivod-lektor.
 

AEROBIC PRO DĚTI V KVC VINCENT
(info na letáčku v příloze)

AEROBIC PRO DOSPĚLÉ V KVC VINCENT
(info na letáčku v příloze)

VÝTVARNÝ ATELIER PRO DĚTI A ŽÁKY V KVC
(informace na letáčku v příloze)

CVIČENÍ PILATES 
informace na: http://www.studiozp.cz/ 

KURZY ZPĚVU 
informace na: http://kurzyzpevu.webnode.cz/ 

TANEČNÍ ŠKOLA HIT 
informace na : http://www.tanecniskola-hit.cz/ 

LINGVA LUDUS - JAZYKOVÉ KURZY ANGLICKÉHO A ITALSKÉHO JAZYKA, SEMINÁŘE, DÍLNY 
PRO DĚTI, TEENAGERY A DOSPĚLÉ 
informace na letáčku v příloze: (Lingva ludus) 

HUDEBNÍ ŠKOLA HOKR, VÝUKA HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJE 
informace na: http://www.pavelhokr.cz/ 

CVIČENÍ BODYSTYLING 
informace na: http://www.primatelo.cz/ 

CVIČENÍ S KLAUNEM PRO DĚTI, CVIČENÍ ZDRAVÁ ZÁDA PRO DOSPĚLÉ 
informace na letáčku v příloze: (cvičení s klaunem) 

YAMAHA CLASS, HUDEBNÍ KURZY PRO NEJMENŠÍ DĚTI 
informace na letáčku v příloze: (Yamaha) 

STREET DANCE, TANEČNÍ KURZY 
informace na: http://www.streamofdance.cz/ 
 


 

 
VINCENT, VINOŘSKÉ KULTURNÍ
 A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Opočínská 364
190 17 Praha - Vinoř


e-mail: vincent@praha-vinor.cz
 
GDPR
Základní pravidla pro ochranu osobních údajů vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679//2016 ze dne 26.4.2016

 
 
Kulturně vzdělávací centrum, mateřské centrum a knihovna bylo v Opočínské ulici slavnostně otevřeno dne 11.června 2007.


Projekt: „Kulturně vzdělávací,
školící a informační centrum Praha - Vinoř“
 

 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRAHA - VINOŘ

NABÍZÍ SVÉ PROSTORY
K PRONÁJMU.
CENA DOHODOU DLE ROZSAHU
A CHARAKTERU AKCE.

 
Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17   Praha-Vinoř, tel./fax 286 851 114, tel. 286 851 483, e-mail: vinor@praha-vinor.cz
©2007-2010 MČ PRAHA-VINOŘ, všechna práva vyhrazena