Informace pro občany MČ Praha - Vinoř

Úvod > Informace pro občany MČ Praha-Vinoř > Životní situace 
 


 

Životní situace
 
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
 


Informace pro obyvatele hl. m. Prahy
 Magistrát hl.m.Prahy:
 http://www.magistrat.praha-mesto.cz/Jak-si-zaridit
Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz

Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz
 
Seznam životních situací, které vyřešíte na místně příslušném úřadě MČ Praha 19
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Státní sociální podpora: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo vnitra
Český úřad zeměměřický a katastrální