Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva 
 
Zastupitelé městské části Praha-Vinoř  
   
Ing. Michal Biskup 
starosta MČ Praha- Vinoř

Zápis z 1. ustavujícího zasedání  Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 31.10. 2018

 

Městskou část řídí Rada MČ Praha-Vinoř složená z pěti členů:

Starosta: Ing. Michal Biskup (SPV)

1. zástupce starosty: Milan Antoš (ODS),

Zástupce starosty: Robert Rytina (SPV)

Radní: David Smoljak (SPV), JUDr. Jan Červenka (ODS)


 

Do zastupitelstva MČ Praha Vinoř jsou dále zvolení zastupitelé:

Švarc František (ODS)

JUDr. Červenka Jan (ODS)

Horský Martin (ODS)

Smoljak David (SPV)

Mgr Šůrová Hana (SPV)

Ing. Hluší Lenka Ph.D. (SPV)

Bezkočka Marek (SPV)

Ing. arch.Zacharová Jana (SPV)

doc. Ing. Turnerová Lenka CSc. (KDU,Piráti,TOP 09,NK)

Ing. Obruča Jan (KDU,Piráti,TOP 09,NK)

Kazil Jiří (ANO)

Mgr. Michal Zítek (ODS)


 

Zastupitelstvo MČ Praha Vinoř ustanovilo tyto výbory a jejich předsedy:

Finanční výbor – Mgr. Michal Zítek

Kontrolní výbor – Jiří Kazil

Výbor pro dopravu – Ing. Lenka Hluší Ph.D.

Výbor pro mezinárodní spolupráci – Mgr. Michal Zítek

Výbor pro výchovu a vzdělávání – Mgr. Hana Šůrová

Výbor pro územní rozvoj a živ. prostředí – Ing.arch. Jana Zacharová

Výbor pro spolky a církve – František Švarc

Výbor pro sport a tělovýchovu – Marek Bezkočka

Výbor sociální a zdravotní – JUDr. Jan Červenka


 

Rada MČ Praha Vinoř ustanovila jako své poradní orgány tyto komise:

Přestupková komise - předseda: Mgr. Martin Hrubčík

Bytová komise - předseda: Martin Horský

Komise pro sportovní infrastrukturu - předseda: František Švarc

Komise pro digitalizaci a ICT - předseda: Martin Mach