Městská část Praha-Vinoř

Úvod > MČ Praha-Vinoř > Mapy a plány 
Mapy a plány MČ Praha-Vinoř
   

Mapový portál Praha - Vinoř

 

Územní plán MČ Praha-Vinoř
soubor ke stažení v PDF

soubor ke v JPG

 

Uliční plán MČ Praha-Vinoř
formát A3 pro tisk - velikost souboru 5MB

 

Orientační mapka Prahy - umístění městské části  

 

Ortofotomapa MČ Praha-Vinoř

Mapy městské části na www

Mapový portál Praha - Vinoř

- základní orientační mapa
- funkční využití a výměry ploch
- klasifikace vlastníků pozemků
- majetek hl.m. Prahy (a svěřené správy MČ)
- dětská hřiště a sportoviště
- cyklostezky
- ochrana přírody a krajiny
- zobrazení kulturních památek
- pěší síť (chodníky)
- turistické trasy a naučné stezky
- školní zařízení
- linky a zastávky MHD
- platný územní plán
- lokalizace územních rozhodnutí
- změny územního plánu


Územní plán hl. města Prahy
Vše o územním plánu hl. města Prahy
na portálu územního plánování hl.m.Prahy:
http://www.uppraha.cz/

 
Katastrální území Vinoř se skládá
ze 3 urbanistických obvodů.
Návrh ÚP z roku 2009