Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Kronika 
Kronika
   
  Vinořské hradiště v širším historickém kontextu

Vážení Vinořané,
pokud chcete lépe pochopit vinořské hradiště v širším historickém kontextu, neváhejte si pořídit Dějiny a současnost 9/2018 na téma Archeologické nálezy a interpretace starších dějin. Zvláště příspěvky pana doktora Štefana (psané neuvěřitelně živě) krásně dokreslují naše lokální dějiny a vysvětlují třeba i zrod farních hřbitovů aj. A protože chápu, že Vinoř není úplné centrum Prahy, pro zájemce nechám koncem prosince xerox v archivu a místní knihovně.
S přátelským pozdravem,
Klára Lowensteinová
  Kronika vinořská 2016 - 2018, zpracovala kronikářka Klára Löwensteinová
  Kronika obce, zpracoval Vil. Saitl -Vinoř, 1976
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah stránky