ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

od 18  hodin v sále pod Normou