Mezigenerační vztahy – přednáška Evy Labusové

V komunitním centru Vincent, Opočínská 364, od 18 hodin.