KOMUNÁLNÍ VOLBY

Letošní komunální volby, tedy volby do zastupitelstva MČ Praha-Vinoř a zastupitelstva hl. města Prahy, proběhnou v pátek 23. a sobotu 24. 9. 2022. Pro průběh voleb ve Vinoři byly stanoveny tři okrskové volební komise tak jako v minulých letech. Novinkou pro tyto volby bude však místo konání, a to pod nákupním centrem Norma, Mladoboleslavská č. 551. Vstup do těchto prostor bude ze spodní části od zahrádek a bude viditelně označen již od hlavní silnice. U vchodu do volebních místností bude možnost i zaparkovat vozidlo. Dvě volební komise budou v novém multifunkčním sálu a třetí bude v navazujícím prostoru klubovny. Bezbariérový přistup je od parkoviště u Normy po chodníčku.
Příslušnost voliče do volebního okrsku, tedy místo trvalého pobytu, bude umístěna na seznamech ještě před vstupem do volebních místností.
Těšíme se na Vaši účast! ÚMČ