Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Úřední deska Úřadu městské části Praha - Vinoř
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ NA ZÁŘÍ - PROSINEC 2018. 14.9.2018  
ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI, odvodnění polyfunkčního objektu Vinoř, pozemek parc.č. 1577/11, k.ú. Vinoř 10.9.2018

 

 
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Jmenování členů okrskových volebních komisí, č.j. 1496/2018
23.8.2018  
MÚ-Brandýs_n_L-St_Boleslav-Veřejná_vyhláška-Vyměření_místního_poplatku-komunální_odpad-CJ-01420_2018.pdf 5.9.2018  
NEPARKOVÁNÍ BĚHEM OSLAV NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Vinořské náměstí v Praze-Vinoři 15.9.2018 v době 6.00 – 21.00 hod.
4.9.2018  
Program 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 11.9.2018, č.j. 1469/2018 3.9.2018  
ODVOZ ODPADU VOK 2. pololetí 2018, ZÁŘÍ - ŘÍJEN 29.8.2018  
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí, č.j. 1427/2018
23.8.2018  
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - technickohospodářský pracovník Odboru vnitřní správy MČ Praha Ďáblice., naše č.j. 753/18 23.8.2018  
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 1390/2018
21.8.2018  
ZMĚNA - oznámení o přerušení dodávky elektřiny z 22.8.2018 na 11.9.2018 od 8,00 do 15,30 hodin, ul. Mladobolesllavká č.p. 157., naše č.j. 743/18 21.8.2018  
Záměr pronajmout prostor v současné prodejně výtvarných potřeb a hobby potřeb, Mladoboleslavská 13.    č.j. 1389/2018-53 20.8.2018  
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 23. 07. 2018:
VÝSTRAHA ČHMÚ 2018/63 - nebezpečí požárů
Odkaz na úřední desku MHMP
23.7.2018  
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská panu Martinu Citronovi. č.j. 1238/18-45 23.7.2018  
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - VZMR: Zámek Vinoř – stavba nové zámecké zdi a demolice stávající betonové stěny oplocení 17.7.2018  
BIOODPAD: Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů - 2 pololetí 2018 16.7.2018  
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Stanovení členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 , č.j. 01199/2018
13.7.2018  
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro adresáta: Jiří Sova., naše č.j. CJ 01171/2018 11.7.2018  
Výběrové řízení na funkci ředitele/ky MŠ Beranov v Dolních Chabrech. 4.7.2018  
Výběrové řízení na pozici referenta/ky majetkové správy ÚMČ Praha-Kolovraty. 4.7.2018  
Zápis z 26. zasedání  Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 21. 6. 2018, č.j. 1010/2018
Příloha:

Rozpočtové opatření č. 3/2017 k 20.6.2018 - 2. část
Rozpočtové opatření č. 3/2017 k 20.6.2018 - 1. část
 
29.6.2018  
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet vydaných a nepřevzatých voličských průkazů k přímé volbě prezidenta., č.j. 00973/2018
Vyplněný dotazník
21.6.2018  
Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zámek Vinoř - stavba nové záecké zdi a demolice stávající betonové stěny oplocení".
1. Příloha č. 1_Návrh SOD.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_Vzor čestného prohlášení.doc
4. Příloha č. 4_Vzor poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5_Soupis prací s VV.xlsx
6. Příloha č. 6_Projektová dokumentace.zip
Fotodokumentace zdi.pdf
 
21.6.2018  
Záměr pronajmout parkovací místa v ulici Brozánská a Bukovinská předem určeným zájemcům, č.j. 936/18-34 5.6.2018  
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu Chaltická 162 k provozování prodejny "Pekařských, cukrářských výrobků a doplňkového sortimentu", č.j. 856/18-32 4.6.2018  
Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Vinoř za rok 2017 4.6.2018  
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. - uzavřené Kolektivní smlouvy od roku 2014, č.j. 00829/2018
 
22.5.2018  
Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v rámci implementace požadavků  "Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 26. dubna 2016" 16.5.2018  
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 3.5.2018, č.j. 00669/2018
Příloha:

Rozpočtové opatření č. 2/2017 k 30.4.2018
11.5.2018  
Záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Chaltická., č.j. 00668/2018-28 10.5.2018  
MHMP - Konec doby zvýšeného nebezpečí požáru 10.5.2018

 

 
Dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím.
Odpověď na dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím
Přílohy:

Dzp.jpg
Požární nádrž.jpg
Provozní řád.pdf
24.4.2018  
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, Č. j. SVS/2018/041212-G 19.4.2018  
Oznámení společného jednání návrhu celoměstsky významné změny_Z_2838_00_ÚPSÚ-CJ_00547_2018.pdf , naše č.j. 00547/2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ Z 2838/00 (3 varianty)
11.4.2018  
Harmonogram odvozu velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro 1. pololetí 2018 (duben, květen, červen) 26.3.2018  
MŽP - Závěr zjišťovacího řízení, Revize č. 2 Operační program Praha - pól růstu ČR 2014-2020, č.j. 472/2018 20.3.2018

 

 
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro adresáta Monika Pavlicová. 14.3.2018

 

 
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 1.3.2018, č.j. 00320/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2017 k 28.2.2018
8.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 1/2018 8.3.2018  
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
 
19.2.2018  
MŽP - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014-2020", naše č.j. 00302/2018 16.2.2018  
VPS č. 674/2016-68 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Stavební úpravy budovy sokolovny č.p. 35" 1.12.2016 31.12.2019

 

VPS č. 674/2016-67 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Výstavb fotbalového hřiště s umělou trávou" 1.12.2016

 

31.12.2019

 

VPS č. 38/2016-62 - TJ Sokol Vinoř - 190 000 Kč "Zateplení budovy sokolovny č.p. 35 ve Vinoři" 1.12.2016

 

31.12.2019

 

 
Soupis sejmutých dokumentů 2018
 
 
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno