Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Spolky a organizace > Tělovýchovná jednota SOKOL 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VINOŘ
   
   

CVIČITELÉ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL VINOŘ VÁS ZVOU NA CVIČENÍ DO SOKOLOVNY - ROZPIS CVIČENÍ
 

 
Tělovýchovná jednota SOKOL - Místní organizace Vinoř
Samostatná jednota byla založena na ustavující valné hromadě v březnu 1922. Před tím chodili Vinořští cvičit do Satalic a Jednota se jmenovala Satalicko-vinořská.
Vlastní sokolovnu si Jednota postavila a otevřela 28.října 1925 a v roce 1947 bylo přistaveno jeviště. Prvním starostou byl bratr Josef Hofman, dnes je starostou br. Ing. Myron Gawdun.

Aktivní činnost je soustředěna do následujících oddílů:
- oddíl všestrannosti
- oddíl stolního tenisu
- oddíl tenisu
- oddíl kopaná
- oddíl rehabilitačního cvičení žen
- oddíl odbíjené žáků
- oddíl rodiče a děti
- Asociace turistických oddílů mládeže - Bobři

Od roku 1925 zhruba do roku 1965 byla TJ SOKOL ve Vinoři i nositelkou kultury a společenského dění.TJ měla 2 ochotnické soubory, které po roce 1965 bohužel zanikly.
V roce 1928 byl založen oddíl kopané, jehož tradice se udržela dodnes a býval i aktivní oddíl ledního hokeje, který však měl jenom krátké trvání.

Velmi aktivní je Turistický oddíl mládeže - Bobři. Jeho činnost a aktivita je dobře vedena. Poslední dobou je oddíl často pověřován uspořádáním Mistrovství Prahy turistických závodů. Oddíl se také pravidelně zúčastňuje Oblastních kol turistických závodů a různých naučných a výchovných akcí.
Dlouholetou vedoucí je sestra Šárka Lehmannová.

Zpracoval kronikář obce Ing. František Filip, 2009

 
Ze života jednoty:
thn_P1080520.jpg17. 9. 2010 První posvícenská zábava pěti spolků ve Vinoři.
Baráčníci, myslivci,rybáři, sokolové a zahrádkáři spojili své síly a svou účastí a příspěvky do tomboly navázali na staré dobré tradice. Děkujeme všem.  Původně měl být ples o den déle, takto ale naprosto nečekaně dorazil i radní Varny pro kulturu a předseda Spolku bulharsko-českého přátelství, Doc. Troshev, který spolu s bulharskou televizí přijeli natáčet dokument o našem rodákovi Antonu Novakovi, který byl zakladatelem zeleně ve Varně, a který letos slaví 150 let od svého narození. Dalším nečekaným hostem byli paní Šulcová a pan Leimberger, který z Ameriky přivezl podepsanou smlouvu o partnerství mezi městem Prague v Oklahomě a Vinoří. Zábava se velice vydařila a již se těšíme za rok na další společné setkání.
  27.3.2010
SOKOL PRAHA - VINOŘ : VOLBY
thn00001.jpg
Supervolební rok ve Vinoři pokračuje - po rybářích, Obci baráčnické, zahrádkářích, proběhly volby i u našeho Sokola. Starostou byl opět zvolen Myron Gawdun.
Všechny spolky přislíbily účast na společném plesu v září tohoto roku. Zbývají už jen myslivci...
 
  25.4.2010
VALNÁ HROMADA SOKOLA VINOŘ
Valná hromada Sokola Vinoř projednala činnost jednotlivých oddílů i výhled do budoucnosti.