Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř / archiv 2014
   

 

  František Švarc
starosta
 
       

 Rok 2014

 
 1. prosince 2014
 
Ahoj Vinořáci,

obracím se na Vás naposledy v letošním roce. Po ustavení vedení radnice ve Vinoři bylo ustaveno i vedení radnice hlavního města. V zastupitelstvu hlavního města, alespoň co já pamatuji, má Vinoř poprvé od revoluce své zastoupení. Dostalo se mi té cti, že jsem byl zvolen do tohoto ctihodného uskupení a věřím, že z toho bude mít Vinoř užitek, i když budu pouze v opozičních řadách. Byl jsem zvolen i do výboru pro sport a volný čas a to je oblast, kde má Vinoř stále co zlepšovat.

Rozpočet hlavního města bude schvalován bohužel ale zřejmě až v únoru, do té doby budeme muset hospodařit podle rozpočtového provizoria, to znamená, měsíční investice maximálně do výši 1/12 schváleného rozpočtového provizoria. Protože ale máme před sebou pouze jednu větší investiční akci – výstavby dvou tříd MŠ, popř. 1 třídy MŠ a 1 družiny, tak by to nemělo mít vliv na chod naší městské části. Koncem února, popř. začátkem března, bychom potom schválili už plnohodnotný podrobný rozpočet.

Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby dvou tříd MŠ, nyní ještě provádí zadavatel poslední kroky ke konečnému vyhodnocení. Probíhají i jednání ohledně prezentace chodníku podél Mladoboleslavské i stavby autobusových zastávek u Vinořského zámku.

Byl realizován mostek u Cukrovarského rybníka, který bude součástí úseku naučné stezky Vinoř-Ctěnice.

30.11 jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom a proběhl první adventní koncert. Obě akce byly nádherné, stejně jako vánoční odpoledne Na Dlabačově. Je dobré sledovat naše internetové stránky, protože předvánočních akcí je celá řada.
 
Naše tenisové kurty měly nedávno výročí 25 let od zahájení prací, které byly prováděny svépomocí partou nadšenců. Od té doby slouží všem Vinořákům ke sportování i potěšení. Naši fotbalisté by měli začátkem příštího roku opět reprezentovat Vinoř na halovém turnaji v Schulzendorfu, ve stejný termín tam bude zahájena vernisáž našeho malíře, P.Ettlera. Na přivítání Nového roku se tam vedle starostů z okolních obcí představí i starostové z partnerských měst, kteří budou hodnotit uplynulý rok a představí plány pro rok příští.

A k adventnímu času patří i klid a pohoda, upozadění materiálních záležitostí a upřednostnění těch podstatných pro život. Přátelství, vstřícnost, obětavost, tolerance, shovívavost, zdraví, vzájemná pomoc, …

To vše Vám přeji v hojné míře, ať se všichni vedle setkání na posledním zasedání zastupitelstva 16.12. setkáváme v plném zdraví i v tom roce příštím, stejně jako v těch dalších.

Krásné a pohodové svátky.

 

Fr.švarc

 
 
 7. listopad 2014
 
Ahoj Vinořáci,

s malým zpožděním Vás mohu opět informovat o novinkách ve Vinoři. Tou nejzásadnější je výsledek voleb a ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části, na kterém se volí starosta, zástupci starosty a předsedové výborů. Výsledek voleb je jedna věc a –bohužel – výsledek ustavujících zasedání je ale někdy zcela obrácený. V takových případech zvolení zastupitelé říkají, milí voliči, teď už jsme zvolení a vaše hlasy už nepotřebujeme, navolíme si vedení tak, jak se líbí nám a ne vám! Každý podraz na voliče se zpravidla ale brzy vrací…

Ve Vinoři probíhala koaliční jednání poměrně dlouho, variant bylo mnoho, kromě té, co si přejí občané i ty, co by si přáli někteří jednotlivci. Nakonec zvítězila ta koalice, kterou si občané sami zvolili. A to je dobře, je to signál i do budoucnosti, že Vinoř ctí a respektuje přání občanů.

Celkem 9 křesel z celkových jedenácti obsadí zástupci koalice ODS a SPV, po jednom křesle ANO a Strana lidová. Starostou zůstal Fr.Švarc (ODS), 1. zástupcem starosty M.Biskup (SPV), dalšími zástupci potom I.Boušová (za ODS) a R.Rytina (SPV). Pevně věřím, že tato koalice přispěje k dalšímu rozvoji Vinoře i k vzájemnému poznávání.

V nejbližší době budou navoleni a jmenováni členové výborů a komisí, začne se připravovat rozpočet na příští rok a běžná, každodenní práce. Příští týden budou otevřeny obálky a vybrán dodavatel na stavbu dvou tříd mateřské školky, který by měl ještě tento rok postavit hrubou stavbu. Proběhne i stavba prvků pro pokračování naučné stezky Vinoř – Ctěnice, dodělává se příprava pro instalaci dětského fotbalové hřiště s umělou trávou, v přípravné fázi je chodník podél Mladoboleslavské.

Kromě toho proběhne celá řada kulturních akcí, v úterý 11.11. v 19.00 výjimečný koncert v našem kostele Povýšení sv. Kříže, který si rozhodně nenechte ujít! V plné přípravě jsou i další akce na vánoční období, trhy na Dlabačově, rozsvícení vánočního stromu na Vinořském náměstí a tradiční adventní koncerty. Veliké poděkování a uznání si zaslouží i nedávné akce, jako Halloween na Dlabačově a Lampionový průvod.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na společenském životě ve Vinoři, ať už organizátorům nebo návštěvníkům, jenom díky Vám to ve Vinoři žije a věřím, že všichni najdeme dostatek sil, v této činnosti pokračovat.

Volební období 2010 – 2014 je za námi, ať žije volební období 2014 – 2018!
 
 
 2. říjen 2014
 

Ahoj Vinořáci,

volby 2014 jsou před námi, pro připomenutí období 2006 – 2010 si Vám dovoluji předložit zkrácené Slovo starosty z října 2010, poslední za minulé volební období. Jak sami vidíte, z výstav zahrádkářů se stala tradice, místo jedné ročně se konají tři, stejně jako se stala tradice z plesu pěti spolků. Mezinárodní spolupráce se rozvíjí, dětská ordinace funguje, naše spolky jsou i nadále úžasné. Obrovská práce se udělala v oblasti školství a investic do obecního majetku, konta v bance jsou plusová.
Práce pro veřejnost ale nikdy nekončí a dosažený stav musí být i nadále ustavičně zlepšován ve všech oblastech. I to jsem připomínal v roce 2010.
Tak na chvilku zavzpomínejme na říjen 2010 a s chutí se pusťme do práce 2014 – 2018, bez ohledu na to, kdo bude tu společnou loď Vinoř, řídit dál…

Slovo starosty říjen, 2010:
Dnešní příspěvek bude posledním v tomto volebním období. Někteří si řeknou konečně, věřím ale, že více bude těch, kteří si řeknou, že už se těší na ty další v tom novém volebním období. A právě v té informovanosti, komunikaci, otevřenosti, slušnosti a v těch službách úřadu pro nás všechny, vidím obrovskou změnu oproti předešlému vedení radnice. V aktualitách z roku 2006 je vidět minulý stav informovanosti. Jedna zpráva za rok je z března…

V září se toho opět událo spoustu, bohužel se nemohu po operaci jednou rukou moc rozepisovat.
16.-17.9. byla v informačním středisku jedinečná výstava našich zahrádkářů, kam mohl každý Vinořák přinést plody i ze své zahrádky.
17.9. byla slavnostně otevřena nová, bezbariérová policejní služebna, za přítomnosti vedení magistrátu i městské policie. Naším cílem je posílení počtu pochůzkářů – hlavně v nočních hodinách.
Následoval první ples všech našich spolků, nakonec na plese nebylo jen 5 našich spolků, nýbrž jako 6. Spolek česko-bulharského přátelství, v čele s předsedou a radním Varny, MUDr. Troshevem. Letos se totiž slaví 150 let od narození našeho občana, Antona Nováka, který byl významným architektem zeleně v celém Bulharsku a převážně ve Varně. Bulharská televize zde točila pořad, který nám bude dán k dispozici. Pan Troshev také přivezl pozvánku pro budoucího starostu k účasti na oslavách tohoto výročí ve Varně. Dalším nečekaným návštěvníkem byl náš občan, Milan Leimberger, který přivezl podepsanou smlouvu o partnerství mezi Vinoří a městem Prague ve státě Oklahoma, USA. Děkujeme našim úžasným Baráčníkům, Zahrádkářům, Sokolům, Rybářům i Myslivcům za nádhernou atmosféru i dárky do tomboly.

A co nás čeká v říjnu? Pevně věřím, že již brzy bude otevřena nová dětské ordinace, opět úřadům navzdory. Úřady, které by měly hledat cestu, jak by bylo možno tuto ordinaci otevřít, hledají spíše cesty, jak ji zakázat…

Šťastnou ruku při volbách, úspěchy ve škole, zaměstnání i v životě a těším se na viděnou.
f.s.

Tak to bylo Slovo starosty z října 2010. Výsledek voleb 2014 neznám, předem ale gratuluji vítězům i všem zúčastněným. Také děkuji všem, kteří se podílejí a budou podílet na veřejném a společenském životě ve Vinoři.

A - mohu opět připomenout svůj největší osobní úspěch i za toto druhé volební období (k překvapení celé rodiny)? NEZTRATIL JSEM KLÍČE OD ÚŘADU!!!

Ať žije volební období 2014-2018.

fr.š.

 
 
 1. září 2014


Ahoj Vinořáci,

vypadá to, že letní prázdniny jsou čím dál kratší… Ani jsme se pořádně neohlédli a už je tu nový školní rok. Naštěstí se nám podařilo dokončit rekonstrukci kuchyně, která nám zajistí stravování našich dětí a seniorů i do budoucnosti. Podmínky pro vaření jsou naprosto nesrovnatelné a nezbývá než poděkovat dodavateli, projektantovi i celému personálu školy. Podobnou bleskovou akcí byla i prázdninová výměna podlahových krytin a dveří ve staré školce. I tato akce se naštěstí podařila a i zde patří poděkování personálu školky. Před předáním je krásný park s víceúčelovým hřištěm v Podskalí. Staré investiční akce skončily, ať žijí ty nové.

Zpracovává se projekt pro výstavbu dalších tříd školky/družiny, stavební povolení by mělo být ca. v říjnu. Probíhá i bagrování na výstavbu tréninkového hřiště s umělou trávou pro nejmladší fotbalisty v areálu fotbalového hřiště, které by mohlo sloužit i jako plocha na bruslení, popř. na soutěžní lední hokej.

Spolu se Sokolem máme podané žádosti o dotace na tyto akce, snad se nám podaří získat potřebné finance. Proběhla krásná a užitečná akce Den se psy, návštěvnost bohužel nebyla zrovna nejvyšší. Ale i tak se vybralo na výcvik asistenčního psa téměř 5.000,--Kč!

Tradiční a velice užitečnou akcí bude 7.9. Umísťovací výstava v Hoffmanově dvoře, kde si mnoho zvířátek najde svou novou rodinu.

Nádhernou akcí bude připomínka na staré doby – soutěž v sekání kosou, kam se může každý Vinořák přihlásit. Je 13.9. od 14.00hod., k dobré náladě bude hrát V.Vorlíček a občerstvení zajišťuje firma STROM Vinoř. Následuje Posvícenská zábava pěti spolků v sokolovně od 20.00hodin a v neděli od 18.00hod. Poutní koncert v našem kostele.

19.9. se ve Ctěnicích od 9.00 hodin konají olympijské hry seniorů, Senioráda 2014. Věřím, že Vinoř v konkurenci 8 týmů obsadí přední místo. Přijďte fandit.

Možná jste zaznamenali nové autobus y 375, stejně jako navýšení jejich počtu. V připomínkovém řízení je zastávka u Vinořského zámku, snad se ještě letos rozběhne její výstavba. Jako přechodné řešení k zastávce 302 v Bodanečské nám Dopravní podnik zřídil zastávku před úřadem, toto umístění bereme jako provizorní a budeme se snažit o přemístění této zastávky do původně naplánovaného místa.

Vinoř si jistě také užije volební akce, letos u nás kandiduje 6 uskupení, takže bude z čeho vybírat. Jak jednoduché to mají voliči např. v Praze- Březiněvsi, kde kandiduje pouze jedno uskupení. Zase ale březiněvští přijdou o koblihu, nafukovací balónek, o karafiát nebo o zaručené zprávy o těch druhých…

Podzim, to jsou také sportovní soutěže a turnaje, veliký dík patří organizátorům, sponzorům i účastníkům.

I nadále přeji krásné a skvělé zážitky a těším se na setkání s Vámi.

fr.š.

 

 
 
 5. srpen 2014

Ahoj Vinořáci,

téměř třicet let je mojí nejdelší dovolenou jeden týden, no a ta dovolená mi skončila tuto neděli, proto se omlouvám za malé zpoždění. Ale hned v pondělí jsem se mohl přesvědčit, že rekonstrukce kuchyně je v plném provozu, kolaudace je naplánována na 26.8., tak to snad všechno dopadne dobře. Nové prostředí kuchyně se zázemím a moderním vybavením, včetně nové vzduchotechniky, mycí linky, určitě přispěje ke zkvalitnění stravování dětí a k zajištění stravování našich seniorů. Souběžně probíhá i rekonstrukce podlah staré mateřské školky, staré koberce se odstranily a pod nimi se ukázala shnilá podlaha… Takže se provádí kompletní rekonstrukce podlah tří tříd a děti dostanou nové, barevné a hygienicky nezávadné lino. Spolu s výměnou starých dveří to bude velká změna k lepšímu. Zde bych chtěl velice poděkovat vedení školy i školky, které se účastní na kontrolních dnech a veškeré práce koordinuje. Probíhá také projektová fáze a přípravy na stavební povolení nových dvou tříd mateřské školky, popřípadě jedné třídy školky a jedné třídy družiny. S nezmenšeným úsilím dále sháníme peníze na dofinancování výstavby těchto tříd, stejně jako nového školního hřiště.

Dalším velkým projektem je výstavba malého fotbalového hřiště s umělou trávou v rámci fotbalového areálu. I na tento projekt sháníme finance. Je škoda, že naši fotbalisté na poslední chvíli odřekli účast na mezinárodním fotbalovém turnaji v Schulezndorfu, s názvem Fotbalový turnaj tří zemí. Teď aby pořadatel sháněl jinou zem nebo dal turnaji jiný název…
Možná jste také zaznamenali nový traktůrek na sekání trávy, v blízké době bude ještě doplněn valníkem, nakladačem, štěpkovačem a zametací soupravou.

V přípravě jsou velké akce kulturního i sportovního rázu, 13.9. od 14.00 soutěž v sekání kosou v dobových krojích, s hudbou, občerstvením, plakát bude včas vyvěšen na našich stránkách, potom přesun na posvícenskou zábavu pěti našich spolků, tentokráte i za účasti dalších spolků a šumavských sekáčů! 11.-13. výstava zahrádkářů, 19.9. potom Senioráda, klání seniorů z Vinoře a okolí v olympijském duchu. Plakát bude rovněž včas zveřejněn na našich stránkách. V srpnu ještě tuto sobotu proběhne nohejbalový turnaj (plakát již visí) a 6.9. tradiční tenisový turnaj Auto Kout Centrum-Cup. Také se rozběhnou fotbalové a nohejbalové soutěže, věřme, že našim týmům se bude dařit.
Nádherné akce pořádá také restaurace U Černínů, velký dík patří provozovateli, Iljovi Vlčkovi.
Velkým nešvarem o prázdninách je vandalismus, pití na veřejném prostranství a zapalování sběrných nádob, prosím každého, pokud zahlédne něco špatného, ať ihned volá linku 158 nebo 156.

I nadále přeji krásné léto a skvělé zážitky a těším se na setkání s Vámi.

fr.š.
 

 
 3. červenec 2014

Ahoj Vinořáci,

pro školáky i učitelský sbor nastává doba zaslouženého odpočinku, stejně jako pro rodiče. Ale i o prázdninách je třeba opakovat učivo a udělat přípravu na další školní rok. Pro vedení školy i pro nás to bude opět léto pracovní, začne trojsměnný provoz rekonstrukce kuchyně, abychom vše stihli do začátku roku. Ve škole probíhají i opravy odpadů, původní litinové odpady už byly téměř kompletně zarostlé a musí být vyměněny. Po našich dětech se tak do školních lavic nastěhoval prach a do jídelny navíc vybavení kuchyně. Věřím, že se nám i díky sehnaným 6 milionům podaří tuto akci úspěšně dotáhnout do konce.
A co nás v létě a v blízké budoucnosti čeká dále? Vedle školní kuchyně vyrostou dvě nové variabilní třídy, buďto dvě mateřské školky, nebo 1 třída školky a jedna družiny. Zatím se nám podařilo sehnat 4,8 milionu, škoda hlavním městem zamítnutého prodeje zahrádek, jinak už bychom mohli žáky v těchto dvou nových třídách přivítat letos. Bohužel se to nezdařilo, takže tyto nové třídy budou v provozu až v příštím roce. Proto jsme přistoupili alespoň k provizornímu řešení, okamžité instalaci alespoň jedné třídy MŠ ve staré škole, takže se od září dostanou všechny naše děti nad 3 roky a 2 měsíce! Takže léto i podzim budou opět ve znamení usilovného shánění potřebných financí…
Dokončena bude i revitalizace parku V Podskalí, společně se Sokolem, v čele s Milanem Klivickým, sháníme dotaci a připravujeme velkou investiční akci - výstavbu malého hřiště s umělou trávou v rámci fotbalového areálu, stejně jako jeho nové oplocení a pergoly vedle klubovny. Abychom mohli tuto dotaci ve výši ca. 15 milionů získat, schválili jsme uzavření nájemní smlouvy na předmětné pozemky se Sokolem na dobu určitou 15 let, navíc za symbolickou částku 1 Kč/rok. Pro všechny odpůrce takové smlouvy podotýkám, že je zapotřebí podporovat sport a připravit pro něj odpovídající podmínky. Stejně jako je potřeba podporovat všechny naše spolky i tradice.
Rádi bychom také rozšířili strojový park o malý víceúčelový traktor a připravili se tak na zkvalitnění zimní i letní údržby. Potřebujeme navýšit kapacity pro sekání trávy, zametání chodníků od sněhu i nečistot, potřebujeme i štěpkovač na keře i větve, stejně jako nakladač a vozík na odklízení černých skládek nebo sněhu.
To vše je spojeno se sháněním potřebných financí, které v našem rozpočtu nejsou. Naštěstí se nám shánění těchto financí daří a investice do navýšení majetku Vinoře probíhají každým rokem. Pro porovnání – inventarizační majetek Vinoře byl v roce 2006, kdy jsem se stal starostou, 211 milionů Kč. Za pouhých 7 let je to už 564 milionů! Kapacita školky se rovněž téměř ztrojnásobila ze 75 na 210!
I proto je důležité, abychom podporovali každého, kdo usiluje o prospěch Vinoře, bez ohledu na stranickou kartu. A přejme si jen, ať se náš záměr společné a přátelské Vinoře, daří plnit i nadále.
Osobně děkuji za podporu bývalému primátorovi, B.Svobodovi i senátorovi za Prahu 9, T.Kladívkovi.

A co se mi nelíbí? Uvažování některých rádoby politiků, zřejmě ve stylu podle sebe soudím tebe. Prý se snažíme na poslední chvíli, v podtextu s nekalým záměrem, pronajímat byty či pozemky, a že už bychom neměli dělat nic, protože budou volby. Těžko se takovým ctižádostivým lidem vysvětluje, že když někdo umře nebo druhému skončí doba nájmu, musí být nalezen nájemce nový, popřípadě tomu druhému smlouvu prodloužit. Nebo když žadatel potřebuje svou záležitost projednat, tak mu nemůžeme říci, ať si počká pět měsíců na nové zastupitelstvo. Je potřeba pracovat celou dobu, stejně jako jsem hrál fotbal i hokej s plným nasazením až do závěrečného hvizdu. Ne složit ruce do klína a čekat, až za pět měsíců vzejde nové vedení. A tak budeme s nezmenšenou intenzitou dále shánět 15 milionů na stavbu fotbalového hřiště s umělou trávou, 10 milionů pro dvě třídy mateřské školky, další miliony na zateplení a fasádu staré školy, připravovat pro fázi stavebního povolení projekty, které tak bude moci v příštím roce realizovat nově zvolené zastupitelstvo. A ať už tu smetanu slízne kdokoliv, podstatná pro nás je skutečnost, že to bude sloužit Vinoři a Vinořákům .

Dětem, rodičům i učitelům gratuluji za úspěšné ukončení školního roku a přeji všem příjemné dovolené, prázdniny, krásné léto i skvělé zážitky.
 

Fr.švarc

 
 31. květen 2014


Ahoj Vinořáci,

tak máme za sebou volby do Evropského parlamentu, účast byla na celostátní průměr celkem solidní, 26%. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli dát svůj hlas a zkusit tak ovlivnit složení našich zástupců.

U nás tento měsíc začne rekonstrukce školní kuchyně na dvě směny, abychom stačili zkolaudovat před začátkem nového školního roku. Proto má škola mimořádné ředitelské volno.

Souběžně připravujeme otevření nové třídy mateřské školky ve staré škole od 1.9. a děláme vše pro výstavbu dvou tříd nové mateřské školky na dvoře u nové školy. Tu bychom chtěli dokončit v průběhu příštího roku. Věřím, že potom konečně uspokojíme všechny naše děti nad 3 roky.  Probíhá i další projekt, výstavba hřiště s umělým povrchem v areálu fotbalového areálu a dokončuje se připomínkové řízení na výstavbu nové zastávky MHD před Vinořským zámkem. S kronikářem obce, panem Filipem, jsme odevzdali petici na Ministerstvu vnitra za účelem zpřístupnění Vinořského zámku. Jednali jsme s vrchní ředitelkou kabinetu ministra, paní Malíkovou a panem Konopeckým, bohužel, velké naděje na blízké opuštění zámku nám nedali. Dohodli jsme alespoň každoroční den otevřených dveří, který bychom letos udělali pravděpodobně v září. Kopii petice ještě předáme na Ministerstvu kultury a budeme se snažit tlačit na vnitro i z této strany.

V běhu je i příprava na podzimní Seniorádu, kterou bude letos pořádat naše městská část. Po vynikajících výsledcích loňské Seniorády v Čakovicích věřím, že náš tým dopadne ještě lépe.

Před dokončením je víceúčelový park  V Podskalí, rozšíří možnosti pobytu v krásném prostředí.

V jednání je i nové přemostění Vinořského potoku za Cukrovarským rybníkem, které by bylo součástí Naučné stezky a vedlo by k poslední kapličce na našem území. Tato naučná stezka bude v průběhu příštího roku prodloužena až do Ctěnického zámku, pomalu se blížíme k dokončení celého okruhu.

A aby bylo co oslavovat, kromě 926 let od první zmínky Vinoře, připomenu:

Na základě zákona č.31/1974 Sb. České národní rady ze dne 9. dubna 1974, který nabyl působnosti 1.7. 1974, došlo k připojení vesnice Vinoř, okres Praha-Východ, k hlavnímu městu Praze. Tím jsme se stali městskou částí Prahy a v letošním roce to je přesně krásných, kulatých, 40 let.

Tak si to, milí Pražané, užívejme a spolu s našimi dětmi se těšme  na dřívější začátek prázdnin a konečně teplejší počasí. Předposlední zasedání zastupitelstva by mělo být 26.6., v tradiční dobu 18.00hodin v Infocentru, těším se na setkání s vámi.

Fr.švarc

 
 30. duben 2014
Ahoj Vinořáci,

nádherné Sakury nám odkvetly a začíná máj. Než ale prozradím, co nás v květnu čeká, musím se vrátit k našemu svazu zahrádkářů. Na zasedání zastupitelstva hl.m.Prahy jsme se snažili zařadit do programu revokaci minulého usnesení z nesouhlasíme na souhlasíme se záměrem Vinoře prodat zahrádkářskou kolonii zahrádkářům za úřední odhad podle platné cenové mapy. Radní Vorlíčková na dotaz našich občanů uvedla, že s prodejem totiž nemůže souhlasit, protože se musí chovat podle zákona s péčí dobrého hospodáře. A dodala, že prodej není v souladu s našimi předpisy. Jaké to jsou ty naše předpisy? Kdo je vydal, kdy je vydal, jaké mají číslo - a co předepisují? Kde je najdeme na internetu? To není podstatné, jsou prostě naše! Svým prohlášením nepřímo uvedla, že se místní zastupitelé nechovají s péčí řádného hospodáře, tím porušují zákon a její povinností by potom bylo podat trestní oznámení.¨

Na zastupitelstvu hl.m.Prahy jsem proto uvedl následující fakta:
Řádný hospodář radní Vorlíčková uvažuje o změně územního plánu ze zahrádek na plochu stavební, kde je cena 3.500,--Kč/m2. Tím místo 7 milionů dostane milionů 50. A proto je dobrý a řádný hospodář. Slovy klasika, tak je to správné a tak to má byť.
Špatný hospodář Vinoř neuvažuje o změně územního plánu, chce zakonzervovat zahrádkářskou kolonii a spolek na věky a dostane od zahrádkářů pouze milionů 7.
Je ale hezké, že paní radní, jak píše, zahrádkáře nevyhání, zcela jistě jim tyto pozemky nabídne k odprodeji za oněch 50 milionů. To je dobré řešení, protože kasy jsou prázdné a tak je naplníme. Už ale nedodala, že jediný, kdo je schopen zaplatit tuto cenu, je developer. A ten určitě nebude pěstovat mrkev, nýbrž vystaví nádhernou lokalitu, třeba se jménem Rezidence na zahrádce. A zajistí tak levné ubytování pro ca. 1.000 nových obyvatel, protože jak už víme, domky stojí daleko více.
Snažil jsem se argumentovat zkušeností každého z 57 starostů, totiž jednoduchou matematickou rovnicí:
1.000 nový obyvatel = 3 nové třídy MŠ, 5 nových tříd ZŠ, 2 další třídy družiny, navýšení kapacity školní kuchyně, rozšíření jídelny + potřebné vybavení. A to nepočítám personální a provozní náklady. Podtrženo, sečteno, vychází mi náklady ca. 100 milionů + další chybějící infrastruktura, jako zastávky MHD, chodníky, obchody, hřiště,.. + následné provozní náklady.
Dobrému hospodáři paní radní to vychází na – (mínus!) 50 milionů. Zatím. A to nepočítám škody daleko vyšší a nevratné, jako likvidace tradičního spolku a likvidace společenského dění.
Hospodář Vinoř dostane milionů 7, za tuto cenu ale uspokojí všechny současné i budoucí žadatele o mateřskou školku, na které se letos bohužel nedostalo, je jich ca. 40.
Naše zahrádkáře uklidnil dopisem primátor Hudeček. Chce zahrádkářské kolonie řešit koncepčně a někde umožnit drobnou obytnou zástavbu, která by významně zvedla cenu pozemků. Návrh bude prezentován v příštím roce. Nějak se ale už zapomněl zmínit o roli městských částí a jejich názoru.
Stejnou cestou tak zřejmě brzy současné vedení radnice dojde k závěru, že jako dobrý hospodář změní územní plán i u rybníků, jsou zbytečné, křičí v nich žáby, přitahují komáry, v horkém počasí jsou u břehů chcíplé ryby. Ani rybáře ale nikdo nevyhání, mohou si rybníky za cenu 3.500,--Kč/m2 odkoupit. A když ne? Rybníky vypustíme, potok spoutáme do potrubí, navezeme suť a zeminu a postavíme další krásné a levné ubytování, třeba se jménem Rezidence na rybníce. V rezervě bude jistě i změna územního plánu u Sokolů a fotbalového hřiště, sousedí s plochou obytnou, a proto také logicky jistě v budoucnu změnitelnou na plochu zastavitelnou. Ani fotbalisty nevyháníme, cena? Hřiště i s okolní plochou = 35 milionů. A když ne? Rezidence na fotbalové louce…
Primátor Hudeček prohlašuje, že město se už nebude rozšiřovat do šířky, ale jenom zahušťovat v centru. Škoda, že to také neřekl ostatním radním z TOP09. Ti jako dobří hospodáři chtějí zahustit i plochy celoměstského pásu zeleně. Naštěstí tyto velkolepé plány už soudruzi nejspíš nestihnou…

Takže co nás, špatné hospodáře, v květnu čeká? 5.5. v 10.00 položení věnců k pomníkům obětí 1. i 2.- světové války s vystoupením dětí ze ZŠ i hostů. Kromě probíhajících akcí, jako hřiště v Podskalí a výstavba školní kuchyně, je to příprava na spuštění nové třídy MŠ od září, na chodník podél Mladoboleslavské ulice od Normy až do Jenštejna, na pergolu na fotbalovém hřišti, parkoviště v Uherské, proběhne návštěva partnerského města Prague v Oklahomě při příležitosti slavného Kolatchfestivalu, naši oficiální delegaci budou tvořit zástupci tří generací, následovat bude společné setkání seniorů Schulzendorfu, Kargowe i Vinoře v Schulzendorfu, příprava na letní tábor a fotbalový turnaj rovněž v Schulzendorfu – a zapomněl jsem - opět volby, tentokráte do Evropského parlamentu. Že bychom zahustili i Evropu?
Na úřadě i ve škole a školce proběhly hloubkové kontroly z magistrátu a z Inspekce ministerstva školství, podle prvních ohlasů dopadly bez problému, podrobnou zprávu ale teprve dostaneme. Rozbíhají se soutěže fotbalistů, nohejbalistů, tenistů i stolních tenistů a všem přeji dobré výsledky a hlavně dobrý pocit ze hry.
Přeji všem krásné jaro a dobrou náladu.

Fr.švarc
 
 
 31. březen 2014
 
Ahoj Vinořáci,

tak čím bych na apríla začal? Moudří a odpovědní radní hlavního města pomáhají městským částem a pražským tradičním spolkům. Tak to je fakt apríl…
Naši zahrádkáři dostali za uši, stejně jako všichni lidé, kteří chtějí něco pro společnost dělat. Nepochopitelný veletoč radní Vorlíčkové, která nejprve předložila souhlasné usnesení k našemu záměru prodat pozemek zahrádkářskému svazu, aby hned nato obrátila a přednesla zdrcující zdůvodnění, proč s prodejem nesouhlasit. Ani se u toho nečervenala. Ale co, jistě dostane od developera zasloužené pohlazení. Bližší podrobnosti i se jmény, jak kdo pro nesmyslný protinávrh radní Vorlíčkové hlasoval, je na našich stránkách a bude i ve vydání Vinořského zpravodaje.

Již brzy bude dokončen park V Podskalí, koncem léta rekonstrukce kuchyně základní školy, spojená s nutným navýšením kapacity jídel, probíhá výběrové řízení na dodavatele pergoly na fotbalovém hřišti. Ve výhledu je i zřízení malého víceúčelového hřiště ve fotbalovém areálu, které by mělo umělý travnatý povrch pro naše nejmenší a od září do března potom umělou lední plochu pro účely veřejného bruslení i aktivního hokeje. Pracujeme i na nové autobusové zastávce u Vinořského zámku.

Po dohodě s ředitelem školy a ředitelkou školky se snažíme o další navýšení kapacity mateřské školky min. o ca. 20 dětí, probíhají jednání s hygienikem a odborem školství hl.m.Prahy. Společnou snahou je spuštění další třídy školky od září tohoto roku. Naším cílem musí být stav, kdy budeme přijímat všechny vinořské děti nad 3 roky! K tomu je ale zapotřebí nastavit potřebné právní kroky, zavést kriteria ve shodě s těmito předpisy - a sehnat finance. Ale i v tomto ohledu jsem optimistou.

Aktivní je společenský život, tradiční bude nádherná velikonoční výstava zahrádkářů 3.-5.4. v infocentru, kteří po plivnutí do tváře Radou hl.m.Prahy nezahořkli. Rada mladých 5.4. pořádá jarní úklid Vinoře.

Moc rád na tomto místě děkuji všem, kteří se podílejí na úklidu, na přípravě a organizování všech společenských akcí, stejně jako sponzorům a všem účastníkům na nich, protože společná setkávání a společná komunikace, vzájemná podpora a vzájemná spolupráce, jsou předpokladem ke spokojenému životu. A to by mělo být snahou a cílem všech vinořáků.

Přeji krásné jaro, dětem úspěšné zakončení školního roku a co nejvíce příjemných chvil. A – pozor na Apríla!
Fr.švarc

 
 
 28. březen 2014
Jedinečná ukázka servility vedení Prahy k developerům
Bohužel zvítězila dle mého názoru prodeveloperská klika, osobně mě mrzí postoj bývalého vinořáka, radního Novotného. Stranická disciplína je ale nade vše…
Starosta Vinoře, Fr.Švarc

Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 37/33 ze dne 27.3.2014
Zdroj: http://www.praha.eu
Hlasování zastupitelů na protinávrh radní Vorlíčkové – neodsouhlasit prodej pozemků našim zahrádkářům.
 
 
 4. březen 2014

Ahoj Vinořáci,

na začátek opět jednu zprávu z vrcholné politiky, tentokráte špatnou. Situace na Ukrajině není dobrá a směr vývoje ukáže, zda jsou mezinárodní smlouvy závazné, nebo jak mi kdysi říkali němečtí manažeři česko-německé firmy, když přišli o iluze podnikání u nás: „Smlouvy jsou dobré jen tehdy, když se dodržují. Když ne, tak jsou jenom pouhým cárem papíru…“
Doufejme tedy, že budoucnost ukáže, že kultura národů 21. století je na takové úrovni, že uzavřené mezinárodní smlouvy nejsou a nesmějí být cárem papíru.

Pro nás je důležité, že všechny naplánované projekty běží, připravuje se výběrové řízení na dodavatele pergoly na fotbalovém hřišti. To je dobrá zpráva, protože příjemné prostředí snad přiláká rodiče a jejich děti k posílení našeho tradičního fotbalového mužstva.

Probíhají výroční schůze našich spolků, rybáři už ji mají za sebou, 8.3. dopoledne se chystá schůze zahrádkářů. Jejich odkoupení zahrádkářské kolonie z majetku městské části leží na magistrátu hl.m.P. a doufejme, že vše vyjde k všeobecné spokojenosti. Ve stejný den, ale odpoledne, jedou Baráčníci na sedění do Odolené Vody. V běhu je také naše možné pořadatelství letošní Seniorády.

Proběhl Masopust v Infocentru a ve Ctěnicích, který přilákal velké množství návštěvníků. K nepochopení je uzavřený provoz ctěnické kavárny a nemožnost posezení venku s občerstvením.

Před námi je i vrchol plesové sezóny, dávno vyprodaný 22. Obecní ples, který se bude konat 15.3. v místní sokolovně.

Na poli mezinárodním se chystá zájezd dětí do Londýna a na Kinderfest do Schulzendorfu a společné květnové setkání seniorů z Vinoře, Kargowe a Schulzendorfu u našeho německého partnera.
Na poli sportovním to je potom začátek sezóny fotbalistů, tenistů, nohejbalistů a turnaj ve stolním tenisu, Memoriál Otty Golda.

12. a 13. 3. proběhne zápis dětí do mateřské školky, doufejme, že uspokojíme co největší počet žadatelů z Vinoře.

Děkuji všem za pomoc při jarním úklidu, těším se na tradiční úklid Vinoře pořádaný Radou mladých a na setkání s vámi. Přeji krásné jaro.


Fr.švarc

 

 
 5. únor 2014
Ahoj Vinořáci,

jedna dobrá zpráva z naší vrcholné politiky - máme vládu, i když bez Vinořáka… Před rokem jsem psal podobnou zprávu z naší vrcholné politiky – máme prezidenta. Hodnocení, zda to jsou zprávy dobré nebo nedobré, si naštěstí udělají občané sami.

Dobrou zprávou je ale zcela jistě počet narozených dětí v roce 2013, je téměř shodný z rokem předminulým, pouze o 6 dětí méně, celkem 63 nových občánků. Za 6 let by to znamenalo s případnými odklady pouhé dvě třídy základní školy. Právě pobíhající zápis do 1.tříd základní školy si ale vyžádá třídy tři, stejně jako roky další…

Zatímco jsem v loňském únoru naříkal nad sněhovou nadílkou, letošní zima je k nám naštěstí mírná. Přesto všem děkuji za pomoc při úklidu chodníků a za zvýšenou opatrnost při chůzi na zledovatělých místech.
V běhu je výstavba hřiště -parku- V Podskalí, bude dokončena v průběhu jara tohoto roku a hřiště by mělo sloužit všem věkovým kategoriím. Brzy začneme s rekonstrukcí školní kuchyně, která už konečně bude mít odpovídající hygienické a kapacitní parametry. V jednání je výstavba chodníku podél Mladoboleslavské, přes veškeré finanční potíže hl.m.Prahy se snad podaří tuto akci realizovat. Letos by měla být dokončena revitalizace Cukrovarského rybníka a jeho okolí, která zahrne i prodloužení naučné stezky Satalice-Vinoř-Jenštejn, až do Ctěnic.

Začíná nám plesová sezóna, 14.2. je ples v Satalicích v restauraci U Kiliána, bohužel ve stejnou dobu i v Lidovém domě ve Kbelích a na Výstavišti v Letňanech. Hned poté, 15.2., je ples Zlaté Prahy u nás v sokolovně, 21.2. je v Hoffmannově dvoře vystoupení hard rockové skupiny Pražský výtěr – vstup zdarma(!) - a konečně vrchol sezóny – ples u nás 15.3.

Poslední leden proběhla v Hoffmannově dvoře benefice Spolku Antonína Švehly společně s pokřtěním knihy o Rudolfu Beranovi. Této akce se vedle mnoha tradičních spolků zúčastnili i členové naší baráčnické obce, k poslechu a tanci hrál soused Vorlíček. Určitě je dobré, když se udržují staré tradice a setkávají se nejrůznější spolky.

Všem děkuji za podepsání petice o zpřístupnění Vinořského zámku, konečně ji máme komu odevzdat a sledovat, co bude dále. Věřím, že nám v tlaku na ministerstvo vnitra pomohou někteří poslanci nebo senátoři a konečně se dočkáme zpřístupnění této nádherné lokality.

Těším se na setkání s vámi a přeji mírnou zimu u nás a trochu více sněhu na horách.
 
 6. leden 2014

Ahoj Vinořáci,

na začátek bych rád, hezky po baráčnickém vzoru, krátce vzpomenul na všechny zesnulé v minulém roce a ihned poté přivítal všechny narozené. Rok 2013 je za námi, ať žije rok 2014.

Když se ohlédnu zpět, tak to byl rok plný událostí, akcí i úspěchů. A Vinoř byla opravdu vidět.

Když vzpomenu politické události – volba prezidenta, první přímá. Pád vlády a ustavení nové, v čele s Vinořákem, Jiřím Rusnokem. Předčasné volby do Poslanecké sněmovny a v ní hned dva (i když neúspěšní) kandidáti z Vinoře… To už tedy tady opravdu dlouho nebylo, vlastně – ještě nikdy nebylo.

A co se podařilo? Nová zastávka MHD Vinořská, půdní vestavba v základní škole, nový povrch vozovky do Satalic, silniční propojení části Vinoře UNIGA s centrem, rekonstrukce Černínské kaple, rozjezd výstavby parku v Podskalí, nová ordinace zubaře, rozvod vody na hřbitově, sanace bytového domu v Bohdanečské ulici, …

Na poli mezinárodním to bylo každoroční vítání nového roku v Schulzendorfu, halový turnaj v Schulzendorfu, výlety do Norimbergu a Pasova, letní tábor dětí u nás, mezinárodní fotbalový turnaj u nás, koncert našich umělců v Schulzendorfu, návštěva z Oklahomy při příležitosti oslav 925 let od první písemné zmínky o Vinoři, setkání s lektory anglického jazyka v naší škole,…

Velice aktivní byla i Rada mladých, která vedle jarních a podzimních úklidů Vinoře a dobročinných akcí, pořádala celou řadu dalších programů, výletů i setkání.

No a pokud bych měl jmenovat všechny kulturní a další akce, tak by to bylo na několik stránek. Připomenu jen oslavy 925 let, plesy, jarmarky, Vinořáček, den dětí, lampionový průvod, výstavy, seniorádu, umísťovací výstavu pro zvířata z útulků, nádherné akce v našem kostele, v restauraci U Černínů, …

A to už nezmiňuji akce základní a mateřské školy nebo Vincenta. Celému personálu našich příspěvkových organizací, v čele s jejich řediteli, patří veliký dík.

Aktivně žijí i sportovci a spolky, farnost a cílem je, aby se jejich činnosti a tradice dále rozvíjely a udržovaly i pro budoucí generace.

Chci proto poděkovat všem Vinořákům, kteří se do veřejné činnosti zapojují, pomáhají s úklidem nebo jen navštěvují naše akce. Veliký dík a uznání patří i všem našim podnikatelům, kteří to v dnešní době nemají zrovna lehké.

A co nás čeká v tom roce letošním? Dokončení parku v Podskalí, rekonstrukce kuchyně základní školy, výstavba pergoly na fotbalovém hřišti, nové zastávky MHD,prodloužení naučné stezky Satalice, Obůrka, Jenštejn - do Ctěnic, rozšíření parkování v Čeperské ulici, možná chodník podél Mladoboleslavské. Začátek roku bude tradiční, jeho přivítání v Schulzendorfu s mezinárodním fotbalovým halovým turnajem. Takže – vzhůru do roku 2014, ať nám všem slouží zdraví, ať se na sebe nemračíme a ať si vzájemně pomáháme a společně se radujeme z úspěchů.

Fr.švarc
 

   Archív slova starosty

   ►  2014
       prosinec 2014
       listopad 2014
       říjen 2014
       září 2014
       srpen 2014
       červenec 2014
       červen 2014
       květen 2014
       duben 2014
       březen 2014
       únor 2014
       leden 2014
   ►  2013
       prosinec 2013
       listopad 2013
       říjen 2013
       září 2013
       srpen 2013
       červenec 2013
       červen 2013
       květen 2013
       duben 2013
       březen 2013
       únor 2013
       leden 2013
 
   ►  2012
       prosinec 2012
       listopad 2012
       říjen 2012
       září 2012
       srpen 2012
       červenec 2012
       červen 2012
       květen 2012
       duben 2012
       březen 2012
       únor 2012
       leden 2012
 
   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010