Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř   

2014       2013       2012       2011       2010

   

 

  František Švarc
starosta
 
       

 Rok 2017

 
  1. listopad
 
Ahoj Vinořáci,

tak máme po volbách a jejich výsledek, jakkoliv se někomu líbí a druhému nelíbí, je nutno respektovat. Je to vůle většiny těch, kteří přišli volit. Kdo měl názor jiný a volit nepřišel, může nadávat jenom sám sobě.
Kdybych si mohl tipnout, vláda většinová se nakonec dohromady dá, lákadlo spoluvládnout, i když jako pouhý přívěšek, je veliké a dlaň s posty jistě otevřená. A už si nikdo nevzpomene na osud tří poslanců, kteří se poslanectví zřekli a byli za to zavřeni a v poutech vláčeni v hlavních zprávách. Údajně poslanectví vyměnili za „trafiky“ někde v dozorčích radách. No nic. Poslanci byli posléze osvobozeni, vina žádná, odškodnění a zapomnění. Jedeme dál a máme před sebou sestavování nové vlády, tak uvidíme. A aby toho nebylo málo, tak se blíží volby další, prezidentské.
Doufejme, že se podaří zvolit důstojného prezidenta, a že to bude hezký vstup do nového roku, kdy budeme slavit 100 let od založení Československa a 930 let od první písemné zmínky o Vinoři.

Akce ve Vinoři běží, v příštím roce by mělo být dostaveno 5 nových tříd základní školy, dvě další třídy mateřské školky, rekonstrukce kuchyně ve staré školce, doufám, že i nové kabiny na fotbalovém hřišti. Připravujeme rozpočet na příští rok a chceme ten výroční rok důstojně oslavit.
Nákupní centrum je v plném chodu, v průběhu listopadu se ještě otevřou nové prodejny. Proběhlo nádherné dlabání dýní u Dlabačů, chystá se vánoční výstava zahrádkářů v infocentru, je to vždy provoněná nádhera a připomínka i dob a zvyků dávno minulých. Momentálně je v Infocentru krásná výstava knoflíků paní Hořákové.

Vinoř zasáhla vichřice a naštěstí nezpůsobila žádné úrazy nebo poranění, pouze spadané větve, poražené stromy a všude děsný nepořádek. Obrovský dík patří našim pracovníkům, kteří s velkým nasazením likvidovali následky vichřice, stejně jako hasičům za rychlý zásah u stromu, který se vyvrátil a spadl na Normu.

Ani naši rybáři to ve vichřici neměli s tradičním výlovem rybníků Malá Obůrka a Biologický rybník snadné, zvládli to ale výborně. Jako vždy z rybníků vytahali vedle ryb i haldu odpadů, které tam naházejí vandalové. Za jejich práci jim patří velký dík a obdiv. 11.11. proběhne hon myslivců, kdo vyhrál v tombole našeho baráčnického plesu zajíce nebo bažanta, ať se pro něj zastaví 13.11. na úřadu městské části.

Dovoluji si vás všechny pozvat 4.11. od 14.00hodin před Vincenta na tradiční podzimní úklid Vinoře, pořádaný Radou mladých, stejně jako na všechny kulturní a společenské akce inzerované na našich stránkách.

Přeji vám krásný barevný podzim, mírnou zimu a těším se na viděnou.
S přátelskými pozdravy

Fr.šv.


 
 
 
 
 
 

   Archív slova starosty

  ►  2017
       říjen 2017
       září 2017
       srpen 2017
       červenec 2017
       červen 2017
       květen 2017
       duben 2017
       březen 2017
       únor 2017
       leden 2017
 
   ►  2016
       prosinec 2016
       listopad 2016
       říjen 2016
       září 2016
       červen 2016
       duben 2016
       březen 2016
       únor 2016
   ►  2015
       prosinec 2015
       listopad 2015
       říjen 2015
       září 2015
       srpen 2015
       červenec 2015
       červen 2015
       květen 2015
       duben 2015
       březen 2015
       únor 2015
       leden 2015
   ►  2014
       prosinec 2014
       listopad 2014
       říjen 2014
       září 2014
       srpen 2014
       červenec 2014
       červen 2014
       květen 2014
       duben 2014
       březen 2014
       únor 2014
       leden 2014
   ►  2013
       prosinec 2013
       listopad 2013
       říjen 2013
       září 2013
       srpen 2013
       červenec 2013
       červen 2013
       květen 2013
       duben 2013
       březen 2013
       únor 2013
       leden 2013
 
   ►  2012
       prosinec 2012
       listopad 2012
       říjen 2012
       září 2012
       srpen 2012
       červenec 2012
       červen 2012
       květen 2012
       duben 2012
       březen 2012
       únor 2012
       leden 2012
 
   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010