Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Spolky a organizace > Obec baráčníků 
Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků Jana Amose Komenského

" Před 76 lety, v r. 1932 byla ustanovena Obec baráčníků Jana Amose Komenského ve Vinoři. Stala se součástí obce Vinoře se smyslem uchovávat české tradice, pomáhat lidem v tísni a nemoci. Bohužel svou činnost musela okupací Československa ukončit.

Po válce se opět pomalu rozbíhala tak, že v r. 1953 měla již asi 60 členů. S velkým zájmem a energií pomáhali při budování poválečné obce, přispívali svými plesy, karnevaly a staročeskými máji k radostnému žití všech občanů Vinoře.

Bohužel, tak jak přibývalo sousedům a tetičkám let a odchodem do nenávratna se zmenšovala jejich činnost. Udrželi se avšak aspoň tím, že se stále scházeli a věděli o sobě a nenechali úplně OB padnout. Do poslední chvíle i přes nemoc vedl OB rychtář Patras. V roce 2004 zemřel a tak po rozhodnutí zbylých sousedů a tetiček se funkce rychtářky ujala tetička Patrasová. Začala spolupracovat s Klubem seniorů a tak začal být i zájem o členství u baráčníků.

Dnes má náš spolek 35 tetiček a 6 sousedů. Nejstarší tetičce je 93 roků a nejmladší 37 roků.

Práce se nám daří, je uznávaná i naší XVI. župou a děláme ji rádi pro rozkvět a šíření vlasteneckých myšlenek baráčníků."

Dana Kudlová
syndik


 

SPOLKY A ORGANIZACE
   
   
Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků Jana Amose Komenského
Obec baráčníků byla založena 28.června 1932,ale aktivní činnost začala až 8.října 1933. Prvním rychtářem byl soused Václav Holý, od roku 1933 Petr Jarolím. Ihned od počátku byla nově založená organizace velmi čilá a trvale se zvyšoval počet členů. Svou činností ovlivňovala sociální i společenské dění v obci. Měla svůj vlastní ochotnický soubor a pracovala podle zásad a přijatého programu baráčnického hnutí.
V průběhu 2.světové války byla její činnost utlumena, ale ani po válce nezaznamenala organizace již takový rozmach,jako do roku 1939. Největší spolkovou slavností bylo 23.6.1957 "Rozvinutí praporu". Ještě v roce 1967 měla Obec 100 členů, následně se jejich počet snižoval. Bylo to i proto, že v porovnání s dobou kdy Obec baráčníků vznikla, se výrazně změnily sociální a společenské poměry. Mnohé byla zapřičiněno i všeobecným rozšířením rozhlasu a televize. Ochotnické kroužky i dodržování starých zvyků a tradic postupně zanikalo.V roce 2002 vzpomínala Obec 70 let od svého založení a sešlo se 21 členů.

K výraznému zvýšení zájmu o spolkovou činnost došlo po roce 2006. 19.května 2007 oslavila Obec baráčníků 75 let svého trvání. Na počest tohoto výročí svolala župa do Vinoře župní sjezd a slavnost se odbývala v Hofmanově dvoře. Zúčastnilo se mnoho hostů ze sousedních Obcí a celkem bylo přítomno asi 250 občanů. Přítomen byl i starosta partnerského města Schulzendorf ze SRN dr.Herbert Burmeister s chotí a vinořský starosta František Švarc s chotí a další členové místního zastupitelstva.
Dnes má Obec baráčníků 44 tetiček a sousedů. Rychtářkou je tetička Jaroslava Patrasová a syndičkou tetička Dana Kudlová.

Zpracoval kronikář obce
Ing. František Filip, 2009


Přílohy ze života spolku:
thn00003.jpg   3.12.2012
Mikuláš u tetiček a sousedů v Informačním středisku
  15.2.2010
OBEC BARÁČNÍKŮ

Supervolební rok pokračoval 13.2.2010 volbou nového vedení
16. Župy Obce baráčnické v Líbeznicích.
  18.1.2010
OBEC BARÁČNÍKŮ

Slavnostní volební sedění našich baráčníků 16.1.
Bylo zvoleno nové konšelstvo, v čele s rychtářkou, tetičkou D.Kudlovou.
Odstupující rychtářce tetičce Patrasové děkujeme za její skvělou práci.

  3.10.2009
3.10. V informačním středisku Na Rychtě se konalo slavnostní sedění Obce baráčnické, do které byly přijati další tři členové. Děkujeme pořadatelům a všem členům za hezkou akci.
  21.9.2009
16.9. Slavnostní oběd našich seniorů a baráčníků - když se ruka piva chopí, tak se dílo podaří.
  11.7.2009
11.7. se v informačním středisku Na Rychtě konalo slavnostní sedění naší Obce baráčnické. Nádherné kroje, dobré občerstvení, organizace i nápady. Děkujeme rychtářce tetičce Patrasové i ostatnímm členům.
Kdo by měl zájem, je vítán každé pondělí od 13.30 hod. Na Rychtě.
  11.5.2009
Díky vinořské firmě Strom a jejímu majiteli, J.Bednářovi, stejně jako obětavému řidiči F.Wimmerovi, se naši baráčníci mohli účastnit slavnostního zasedání v Líbeznicích. Všem patří veliký dík.
Obrázek je pouze pro představení firmy, vlastní cesta proběhla luxusnějším busem.
16.2.2009
14.2. bylo výroční sedění 16. župy baráčnické za přítomnosti rychtáře 16. župy, okolních rychtářů, zástupce Veleobce a starostů Vodochod, Líbeznic a Vinoře.                  
19.1.2009
17.1. se konalo výroční sedění naší Obce baráčnické. Děkujeme pěveckému sdružení UPANIŠADY a panu Vorlíčkovi za hudební vystoupení, stejně jako všem baráčníkům z Vinoře i okolních žup za účast.                        
2.12.2008
První Mikuláš zavítal k baráčníkům už 1.12. ...


                                            
19.11.2008
18.11. Národní divadlo slaví 125 let od svého nového otevření. Při této příležitosti se konalo tradiční představení Prodané nevěsty. V hledišti byli převážně zástupci baráčnických obcí z celé republiky ve slavnostních krojích, zástupci z Vinoře samozřejmě nechyběli.
10.11.2008
8. 11. bylo ve společenské místnosti Na Rychtě slavnostní sedění místní Obce baráčnické, spojené s přijímáním nových členů.

více fotografií

24.6.2008
V sobotu 21. 6. 2008 se konalo slavnostní zasedání Obce baráčníků ve Vinoři.

Tetičky a sousedé mimo jiné popřáli i pan tatínkovi Horákovi k jeho 80. narozeninám.
K blahopřání se připojujeme!

 
25.2.2008
 23.2.08 - Slavnostní sedění Obce baráčnické Vinoř
23.02. se konalo slavnostní sedění Obce baráčnické Vinoř.
Rychtářkou byla zvolena tetička Patrasová a za přítomnosti zástupců 16. župy i okolních Obcí bylo přijato 6 nových členů. Zveme všechny, kteří mají zájem o činnost naší Obce, aby se přišli podívat každé pondělí od 14. hod. do společenské místnosti v Chaltické ulici.
 

Zveme všechny,
kteří mají zájem o činnost
naší Obce baráčnické,
aby se přišli podívat každé pondělí od 13,30 hod. do společenské místnosti
v Chaltické ulici.