17.9.2018 14. - 15.9. Oslavy 930 let od první písemné zmínky o Vinoři.
Velice vydařený víkend a nespočet nádherných doprovodných akcí. Obrovský dík všem organizátorům, nezištným pomocníkům, účinkujícím, i návštěvníkům z Vinoře, okolí i zahraničí, v čele se starostou města Prague v Oklahomě, Cliffem Bryantem, zástupkyní starosty Kargove v Polsku, paní Martou Paron i starostou německého Schulzendorfu, markusem Mückem.
  Video ke stažení ve formátu MOV
  Umístěno: Fotogalerie 2018
 
  NÁHRADNÍ TERMÍN SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU
ulice Bohdanečská: NEDĚLE 23.9.2018, od 12 - do 16 hod. 
  Umístěno: Odpady
 
  Kurzy YAMAHA Zuzany Bartošové

Robátka
Je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu, se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Figurkou, která děti provází, roste a prožívá s nimi jednotlivá témata je tuleň Robík.

První krůčky k hudbě
Pro děti od cca 18 měs. do 4 let. Obsahem kurzu jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje a doplňující výtvarné a pracovní činnosti. Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech aktivit a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.
  Umístěno: Aktuality, Vincent

15.9.2018 13.-15.9. Tradiční zahrádkářská výstava v infocentru Na Rychtě v Chaltické ul. Vstupné zdarma, k vidění věci k nezaplacení. Nádherná provoněná ukázka dovednosti našich zahrádkářů.
  Umístěno: Fotogalerie 2018
  9.9. Zahájení výstavy tří kostelů partnerských obcí Schulzendorfu, Kargowe a Vinoře pod heslem: „Objevovat, co nás spojuje“ neuniklo místním novinám.
V partnerské obci Schulzendorf nás zastupoval starosta, Fr. Švarc.
  Umístěno: Fotogalerie 2018

14.9.2018 HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ NA ZÁŘÍ - PROSINEC 2018.
První termín 16.9. ul. Bohdanečská od 12,00 do 16,00 hodin
  Umístěno: Úřední deska

12.9.2018 Marek Orko Vácha "CHUŤ ŽÍT" - 19. září 2018 V Centru Mariapoli
Pozvánka na přednášku M.O. Váchy, autora mnoha knih, teologa, přírodovědce, dlouholetého vedoucího letních táborů v duchu skauta, na motiv knihy "Nevyžádané rady mládeži".

Na výslovné přání přednášejícího Marka Orko Váchy nebude na tento seminář vybíráno vstupné. Případný dobrovolný příspěvek bude použit na pronájem sálu, techniky a příspěvek pro přednášejícího, který hradí jeho náklady a cestovné.

Za tým organizátorů Marie a Pavel Novákovi
  Umístěno: Aktuality

11.9.2018 AEROBIC PRO DĚTI V KVC VINCENT
(info na letáčku v příloze)

AEROBIC PRO DOSPĚLÉ V KVC VINCENT
(info na letáčku v příloze)
  Umístěno:  Aktuality, Vincent
  9.9. Bourání Hradcovy vily, kde jsme našli zajímavé exponáty tehdejší doby...
9.9. Ve Vinoři začíná dozrávat víno... 
9.9. Otevření výstavy kostelů tří partnerských měst, Kargowe, Schulzendorfu a Vinoře v našem partnerském městě Schulzendorfu. Tato výstava je koncipována heslem: Hledat, co nás spojuje...
  Umístěno: Fotogalerie 2018

10.9.2018 STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI, odvodnění polyfunkčního objektu Vinoř, pozemek parc.č. 1577/11, k.ú. Vinoř
  Umístěno: Úřední deska

9.9.2018 Kronika vinořská 2016 - 2018
zpracovala kronikářka Klára Löwensteinová
  Umístěno: Kronika
  Vinořský zpravodaj č. 136/ léto 2018
  Umístěno: Zpravodaj

6.9.2018 Vyhlášení Amatérské fotosoutěže Vinoř 2018 proběhne v pátek 14. září od 18.30 v Centru Mariapoli.
  Umístěno:  Aktuality
  Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Jmenování členů okrskových volebních komisí,
  Umístěno: Úřední deska

5.9.2018 Slovo starosty na září
  Umístěno: Slovo starosty
  MÚ-Brandýs_n_L-St_Boleslav-Veřejná_vyhláška-Vyměření_místního_poplatku-komunální_odpad-
  Umístěno: Úřední deska
  LETY NAD VINOŘÍ - 16. ZÁŘÍ 2018 VRTULNÍKEM NAD FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM
  Umístěno:  Aktuality
  Zápis do kurzů Lingva Ludus při KVC Vincent
Prosím, aby se zájemci o kurzy Lingva Ludus u mne mailem zapsali nejpozději do pátku 7. září. V pondělí 10. září společně vyplouváme. Páteční kurzy začnou až 21. září kvůli oslavám 930 let od první písemné zmínky, na které jste co nejsrdečněji zváni.
Kurzy naleznete v příloze.
Těším se na přelomovou jedenáctou plavbu kolem a do hlubin světa.
Klára Lowensteinová, Vaše lektorka
  Umístěno:  Aktuality, Vincent

4.9.2018 NEPARKOVÁNÍ BĚHEM OSLAV NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Vinořské náměstí v Praze-Vinoři 15.9.2018 v době 6.00 – 21.00 hod.
  Umístěno: Úřední deska
  Pozvánka na seminář Nové trendy v městské cyklistice Inspirace z Nizozemska - TERMÍN: 24. 9. 2018, 10:00 – 13:00, Staroměstské náměstí 1/4, Praha 1 (nad prostorami Skautského institutu)".
  Umístěno:  Aktuality

3.9.2018 Program 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 11.9.2018,
  Umístěno: Úřední deska
  VÝTVARNÝ ATELIER PRO DĚTI A ŽÁKY V KVC VINCENT
(informace na letáčku v příloze)
  Umístěno:  Aktuality, Vincent

31.8.2018 Úřední hodiny pro veřejnost od 3. 9. 2018
  Umístěno: ÚMČ

30.8.2018 ODVOZ ODPADU VOK 2. pololetí 2018, ZÁŘÍ - ŘÍJEN
  Umístěno: Úřední deska
  OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ„Optická síť Cznet Praha 19 - Vinoř“
  Umístěno: Úřední deska
  Konání 5. ročníku Jenštejnské Pětky Insportline, která se koná dne 8.9.2018  od 11:00 hodin.
INFO: https://www.facebook.com/816972101652089/posts/2348563735159577
   

27.8.2018 27.8. Nové hřiště pro všechny věkové skupiny před Vinořským zámkem.
Brzy bude doplněno lavičkami a odpadkovým košem.
  Umístěno: Fotogalerie 2018
  NABÍDKA KURZŮ KVC VINCENT OD ZÁŘÍ 2018: 

CVIČENÍ PILATES 
informace na: http://www.studiozp.cz/ 

KURZY ZPĚVU 
informace na: http://kurzyzpevu.webnode.cz/ 

TANEČNÍ ŠKOLA HIT 
informace na : http://www.tanecniskola-hit.cz/ 

LINGVA LUDUS - JAZYKOVÉ KURZY ANGLICKÉHO A ITALSKÉHO JAZYKA, SEMINÁŘE, DÍLNY 
PRO DĚTI, TEENAGERY A DOSPĚLÉ 
informace na letáčku v příloze: (Lingva ludus) 

HUDEBNÍ ŠKOLA HOKR, VÝUKA HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJE 
informace na: http://www.pavelhokr.cz/ 

CVIČENÍ BODYSTYLING 
informace na: http://www.primatelo.cz/ 

CVIČENÍ S KLAUNEM PRO DĚTI, CVIČENÍ ZDRAVÁ ZÁDA PRO DOSPĚLÉ 
informace na letáčku v příloze: (cvičení s klaunem) 

YAMAHA CLASS, HUDEBNÍ KURZY PRO NEJMENŠÍ DĚTI 
informace na letáčku v příloze: (Yamaha) 

STREET DANCE, TANEČNÍ KURZY 
informace na: http://www.streamofdance.cz/ 
  Umístěno:  Aktuality, Vincent
 

24.8.2018 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM: „GOLF VINOŘ“, (Obsahem návrhu změny je prodloužení termínu pro dokončení stavby do 31.10.2019)
  Umístěno: Úřední deska

23.8.2018 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí,
  Umístěno: Úřední deska
  Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - technickohospodářský pracovník Odboru vnitřní správy MČ Praha Ďáblice.
  Umístěno: Úřední deska

22.8.2018 21.08.1968 - 21.08.2018
  Umístěno: Fotogalerie 2018

21.8.2018 ZMĚNA - oznámení o přerušení dodávky elektřiny z 22.8.2018 na 11.9.2018 od 8,00 do 15,30 hodin, ul. Mladobolesllavká č.p. 157.
  Umístěno: Úřední deska
  Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků,
  Umístěno: Úřední deska

20.8.2018 Marek Orko Vácha "CHUŤ ŽÍT" - 19. září 2018 V Centru Mariapoli
Pozvánka na přednášku M.O. Váchy, autora mnoha knih, teologa, přírodovědce, dlouholetého vedoucího letních táborů v duchu skauta, na motiv knihy "Nevyžádané rady mládeži".
  Umístěno: Aktuality
  Nové termíny bohoslužeb nového vinořského faráře P. Stanislawa Górae
Vinoř:      Út - Pá 18:00, Ne 10:30
Satalice:  St - 18:00, Ne 10:45
  Umístěno: Církve

18.8.2018 Pozor, pozor čtěte: definitivní změna komentované prohlídky Hradiště.
Archeologové z FFUK dnes změnili den a datum domluvené exkurze Hradiště pro veřejnost na sobotu 1. září od 11.00 hodin. Se zájemci se sejdu v SOBOTU 1. září v 10. 25 před vinořským zámkem, společně odcházíme v 10. 30 svátečním krokem na naleziště.
Vypadá to, že s Vámi hraji nějakou neseriózní hru o Hradiště v rámci vinořského obrození, vůbec tomu tak není. Terénní výzkum je proměnná. Akademici by rádi prohlídku umožnili co největšímu počtu zájemců těsně před uzavřením výzkumu, věnují nám svůj volný čas, tak bychom měli změnu vítat a být vděční a těšit se z toho, že se nám starají o naše kulturní dědictví a ještě nám ho ochotně na místě zprostředkují.
Omlouvám se za v pořadí již druhou změnu exkurze a těším se na mimořádné sobotní dopoledne 1. září.
Srdečně, dr. Klára Lowenstein
  Umístěno: Aktuality

16.8.2018 Komentovaná prohlídka Hradiště se uskuteční v pondělí 3. září od 16.00 hodin.
Sraz před vinořským zámkem v 15.25, odcházíme v 15.30 svižným krokem cestou na Satalice, obora je pro běžné chodce neprůchozí. Přihlašovat se nemusíte, přijďte.
Jiný termín není možný.
Klára Lowensteinová
  Umístěno: Aktuality
  PRE distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.8.2018 od 8,00 do 15,30 hodin - ulice Mladoboleslavská, čp. 157, Praha - Vinoř.
  Umístěno: Úřední deska

13.8.2018 PRE distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 28.8.2018 od 8,00 do 14,00 hodin - ulice Dubanská, Praha - Vinoř.
  Umístěno: Úřední deska

8.8.2018 8.8. Dvě osmičky přinesly dlouho očekávaný déšť - fotogalerie.
Video - MP4 (3MB) 

Bohužel ho přinesly najednou v podobě přílivové průtrže, která byla provázena silným
větrem. Na polích i stráních se valila voda a udělala jezera na silnicích, zahradách i z našich rybníků. Potok, kde je normálně 10 cm vody, byl najednou plný a hluboký 1,5 metru. Hráz V Obůrkách hřměla proudem vody a Obora napájená z Biologického rybníka plná vody, stejně jako vrchovatý byl i Pohankův rybník. Poražené a přelámané stromy a větve byly vidět téměř všude.
Veliký dík patří hasičům, kteří okamžitě pomáhali odstraňovat ty největší havárie, veliký dík patří i našim pracovníkům, kteří rovněž okamžitě zasahovali. Dnes už je voda v normálu a probíhá úklid a soupis škod. Příroda opět ukázala, že je moudrá, a že si nenechá poroučet od žádných chytráků a regulátorů všeho možného.
  Umístěno: Fotogalerie 2018

8.8.2018 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA "NAPŘÍČ STOLETÍM"
V sobotu 15. září 2018 od 17,00 hodin na Vinořském náměstí
  Umístěno: Aktuality

6.8.2018 Plánovaná komentovaná prohlídka Hradiště na 14. a 20. srpna se ruší. Uskuteční se na počátku září. O termínech Vás budu včas informovat.
S přátelským pozdravem, Klára Loewensteinová
  Umístěno: Aktuality
  PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA 13. - 15. ZÁŘÍ 2018
  Umístěno: Aktuality

1.8.2018 Slovo starosty na srpen
  Umístěno: Slovo starosty
  Mezinárodní tábor Polsko - fotogalerie
Mezinárodní tábor Polsko - text
  Umístěno: Fotogalerie 2018

30.7.2018 PROGRAM OSLAV 930 LET PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O VINOŘI.
  Umístěno: Aktuality
  Pozvánka na HUDEBNÍ FESTIVAL VINOŘÁK - Vinořská sokolovna  8. září od 15,00 hodin.
  Umístěno: Aktuality
  Pozvánka na GALAKONCERT KLASICKÉ HUDBY v Zámeckém areálu Ctěnice v neděli 9. září 2018 v 19,00 hodin, sál Kočárovny.
  Umístěno: Aktuality

27.7.2018 Komentovaná prohlídka slovanského Hradiště

Komentovaná prohlídka terénního výzkumu přemyslovského Hradiště s vedoucím výzkumu PhDr. Ivo Štefanem, Ph.D. z Ústavu pro archeologii při FFUK se uskuteční 14. srpna v 16.30 hodin a 20. srpna v 10.00 hodin in situ. Sraz o dvacet minut dříve před vstupem do Vinořsko-satalické obory před závorou u Pohančáku. Začátek srpna není pro exkurzi bohužel vhodný, nic bychom ještě neviděli a pletli bychom se archeologům pod rukama.

Prosím o stručné echo kdo-kdy dorazí.
Děkuji. Těším se! Klára Lowensteinová, tel: 724 909 585
  Umístěno: Aktuality

26.7.2018 26.7. Letní stavební akce: stavba nových kabin na fotbalovém hřišti, stavba mateřské školky a stavba nového chodníku do školky a parkoviště Mikulovická.
  Umístěno: Fotogalerie 2018
  Oznámení zahájení řízení o povolení ke stavbě vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými vodami (odvodnění polyfunkčního objektu Vinoř, pozemek parc č. 1577/11 v k.ú. Vinoř).
  Umístěno: Úřední deska

25.7.2018 Možnost komentované prohlídky archeologického naleziště a terénního výzkumu hradiště v srpnu:

Raně středověké hradiště ve Vinoři - komentovaná prohlídka archeologického naleziště a terénního výzkumu pro širokou veřejnost tento srpen!!!
Měl by někdo z vinořských a přespolních zájem o komentovanou prohlídku archeologického průzkumu hradiště
od 6. do 17. srpna? Je to jedinečná příležitost, která se nebude opakovat, podívat se, jak se dělá archeologický výzkum a dozvědět se převratné, co mění dosavadní poznatky o počátku naší státnosti. Neváhejte a zájem projevujte Kláře Lowensteinové na klaralowenstein@yahoo.it
.
Exkurze není možná o víkendech, proto zájemci pište preferovaný termín a hodinu.
Radost největší, po roce!!!
k.l.
  Umístěno: Aktuality

23.7.2018 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy
od 23. 07. 2018:
VÝSTRAHA ČHMÚ 2018/63 - nebezpečí požárů
Odkaz na úřední desku MHMP
  Umístěno: Úřední deska
  Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská p. Martinu Citronovi.
  Umístěno: Úřední deska

19.7.2018 16. 8. 2018 - VINOŘSEFEST - HOFFMANŮV DVŮR 
  Umístěno: Aktuality
  Fotogalerie z návštěvy u pátera Pavla Jančíka na faře v Ústí nad Labem.
  Umístěno: Fotogalerie 2018

17.7.2018 Fotogalerie a postřehy z exkurze do třídícího centra Pražských služeb v Chrášťanech 17. července.
  Umístěno: Fotogalerie 2018
  ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - VZMR: Zámek Vinoř – stavba nové zámecké zdi a demolice stávající betonové stěny oplocení
  Umístěno: Úřední deska

16.7.2018 BIOODPAD: Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů - 2 pololetí 2018
  Umístěno: Nakládání s odpady
  Přezletice SG pořádá s podporou OÚ v sobotu 21. 7. 2018 turnaj v malé kopané
XXXII. ročník memoriálu Milana Javornického
  Umístěno: Aktuality

13.7.2018 Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Stanovení členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 , č.j. 01199/2018
  Umístěno: Úřední deska

12.7.2018 Poliklinika Prosek a.s. pořádá 13. září 2018 tradiční DEN ZDRAVÍ, který se koná od 9,00 do 16,00 hodin na prostranství před poliklinikou.
  Umístěno: Aktuality

11.7.2018 ZÁMĚR směny pozemku s doplatkem předem určenému zájemci
  Umístěno: Úřední deska
  Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro adresáta: Jiří Sova
  Umístěno: Úřední deska

9.7.2018 OZNÁMENÍ „Stavební úpravy a přístavba stávajícího skladu ovoce, zeleniny a zahradního náčiní“
  Umístěno: Úřední deska

4.7.2018 Výběrové řízení na funkci ředitele/ky MŠ Beranov v Dolních Chabrech.
  Umístěno: Úřední deska
  Výběrové řízení na pozici referenta/ky majetkové správy ÚMČ Praha-Kolovraty.
  Umístěno: Úřední deska

3.7.2018 Exkurze do Třídící linky v Chrášťanech 17. 7. od 16. 00 pro zájemce

Děti, nenechte si ujít exkurzi Třídící linky v Chrášťanech 17. 7. od 16.00 hodin!!!
Děcka, pokud máte zájem o exkurzi Třídící linky v Chrášťanech v úterý 17. července od 16. 00, hlaste se starostce Rady mladých Veronice Kocourové na mail kocourova.veronika@email.cz nebo Kláře na klaralowenstein@yahoo.it.
Maximální počet skupiny je 25 osob, doporučují pevnou obuv bez podpatků.
Na hromadném odjezdu se domluvíme posléze.
Koordinátorem akce je Verunka Kocourová, ekologický a doprovod k malým dětem Klára Löwensteinová. Těšíme se!

http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/tridici-linky/
  Umístěno: Aktuality

2.7.2018 Pohádkové úterky Divadýlka Na konečný s opékáním buřtů.
Vždy v 18,00 hodin v lesíku v areálu Stavebniny Václav Dlabač.
  7. srpna "O Fialové Karkulce"
14. srpna "O vznešené ježibabě"
28. srpna "O vznešené ježibabě"
  Umístěno:  Aktuality
 
  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 16. 7. - 20. 7. 2018  a  30. 7. - 3. 8. 2018
V KVC VINCENT- POHYB, VÝLETY, ZÁBAVA, HRY 
(informace na letáčku v příloze)
  Umístěno:  Aktuality, Vincent
 
  LETNÍ ŠKOLA HROU 2018 - ve dvou posledních srpnových týdnech

I. turnus LŠH „930 let Vinoře“  proběhne formou dobrodružné poznávací historické hry s maskoty, očekávejte vinořsko-ecovskou detektivku, je vhodná pro děti 4-13 let, předběžná cena na týden na dítě 2500,- Kč bez obědů se všemi vstupy a dopravou.

II. turnus LŠH „100 let Československa“  bude z kulturních dějin, očekávejte oborově zdánlivě nesourodé pelemele, velké cestování a trochu V+W nadhledu, doporučený věk 4-13 let, předběžná cena na týden na dítě 2500,- Kč bez obědů se všemi vstupy a dopravou.
  Umístěno: Aktuality Vincent

29.6.2018 Slovo starosty na červenec
  Umístěno: Slovo starosty
  Zápis z 26. zasedání  Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 21.6.2018,
Příloha:

Rozpočtové opatření č. 3/2017 k 20.6.2018 - 2. část
Rozpočtové opatření č. 3/2017 k 20.6.2018 - 1. část
  Úřední deska
  Fotogalerie z NOHEJBALOVÉHO TURNAJE 2018
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/4433914
  Umístěno: Fotogalerie 2018

28.6.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění odůvodněných písemných připomínek O změně stanoveného záplavového území drobného vodního toku Vinořský potok a O vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Vinořský potok
  Umístěno: Úřední deska

26.6.2018 Uctění památky Dr. Milady Horákové před farou ve Vinoři
Dnes, 27. června 2018 na Den památky obětí komunistického režimu si připomínáme šedesáté osmé tragické výročí justičních vražd Dr. Milady Horákové, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry v rámci vykonstruovaného politického procesu komunistického Československa.
  Umístěno: Fotogalerie 2018

26.6.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění odůvodněných písemných připomínek O změně stanoveného záplavového území drobného vodního toku Vinořský potok a O vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Vinořský potok, č.j.: CJ 01082/2018
  Umístěno: Úřední deska
  Prázdninový provoz Úřadu MČ Praha - Vinoř od 2. 7. do 31. 8.2018.
Pondělí - čtvrtek 7,30 -16,00. Pátek 7,30 - 11,00.
  Umístěno: Důležité informace

25.6.2018 Žňové práce 2018

Vážení spoluobčané,
přibližně 5. července začnou v naší městské části a jejím okolí žňové práce.
S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. Laskavě proto žádáme všechny občany, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní nenechávali bez dozoru otevřená okna.

Po dobu žní se budete na silnicích potkávat se zvýšeným množstvím zemědělských dopravních prostředků. Žádáme Vás proto o zvýšenou pozornost a trpělivost.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné a příjemné léto.
Vin agro s.r.o.
  Umístěno: Důležité informace
  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet vydaných a nepřevzatých voličských průkazů k přímé volbě prezidenta.
Vyplněný dotazník
  Umístěno: Úřední deska

21.6.2018 Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zámek Vinoř - stavba nové záecké zdi a demolice stávající betonové stěny oplocení".
1. Příloha č. 1_Návrh SOD.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_Vzor čestného prohlášení.doc
4. Příloha č. 4_Vzor poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5_Soupis prací s VV.xlsx
6. Příloha č. 6_Projektová dokumentace.zip

Fotodokumentace zdi.pdf
  Umístěno: Úřední deska

20.6.2018 Pozvánka na divadelní představení DVĚ AKTOVKY divadla "Prima den" v neděli 24. června 2018 v 19,30 v Hoffmanově dvoře.
  Umístěno: Aktuality
 
  Pozvánka na slavnostní koncert v zámeckém areálu Ctěnice v neděli 9. září 2018 v 19,00 hodin v sále Kočárovny.
  Umístěno: Aktuality
 
  Fotogalerie z akce 90 let fotbalu ve Vinoři
  Umístěno: Fotogalerie 2018
 

19.6.2018 MUDr. I. Řandová - Prázdninový provoz ordinace
Od 2.7. 2018 do konce srpna pondělní ordinace pouze do 16 hodin!

Dovolená 9.7. - 3.8. 2018 včetně.
V době dovolené ošetří vaše nemocné děti v ordinaci MUDr. Slámové v ordinačních hodinách:
po: 8.00 - 10.00
út: 9.00 - 10.30
st: 8.00 - 10.00
čt: 13.00 - 15.00
pá: 8.00 - 10.00
MUDr. Slámová NEBUDE vydávat žádná potvrzení, proto si vše zajistěte včas v naší ordinaci
  Umístěno: Důležité informace
 
18.6.2018 Ve středu 20. června bude uzavřena v KVC Vincent herna MC Bublina pro veřejnost z důvodu konání počítačového kurzu.
  Umístěno: Vincent
 
  Oslavy 90-ti let vinořského fotbalu 16. 6. 2018.
Skvělý zážitek podtrhly vynikající výkony nejmenších fotbalistů, našeho dospělého týmu i utkání starších gard Vinoře a Dukly Praha s celou řadou fotbalových legend. Výkop provedl vynikající fotbalista, reprezentant a čestný občan Vinoře, Jirka Čadek, na základní kámen výstavby nových kabin poklepal spolu se starostou Sokola, Myronem Gawdunem. Setkání s Jirkou Čadkem bylo pro všechny přítomné, stejně jako pro jeho bývalé spoluhráče, velkým zážitkem.
Děkujeme pořadatelům v čele s Markem Bezkočkou a Petrem Kubkou, stejně jako
všem účastníkům a divákům.
  Umístěno: Fotogalerie 2018

17.6.2018 Fotogalerie z akce 90 let fotbalu ve Vinoři
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/4403574 
autorka fotografií: Jana Česáková Hyklová
  Umístěno: Fotogalerie 2018
 

14.6.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území
  Umístěno: Úřední deska

13.6.2018 Program 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 21.6.2018
  Umístěno: Úřední deska

12.6.2018 Pozvánka na nohejbalový turnaj "Smeč velkého Kačera" 23. června 2018
v 9,00 hodin venkovní hřiště Sokola Vinoř.
  Umístěno: Aktuality
 
  Pozvánka na výstavu o krajinné památkové zóně "Vinoř - Satalice - Ctěnice".
Od 29. května 2018 do odvování v Infocentru Na Rychtě.
  Umístěno: Aktuality
 

11.6.2018 OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Vážení čtenáři, o letních prázdninách budou vaše výpůjčky prodlouženy až do září.
S přáním pohodového léta Monika Lichtenbergová

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2O18 BUDE V KNIHOVNĚ OTEVŘENO
10.7. a 31.7.2018 od 17 do 19 hodin
14.8. a 30.8.2018 od 17 do 19 hodin
  Umístěno: Knihovna
 
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy,
  Umístěno: Úřední deska

9.6.2018 V týdnu od 18.6. do 22.6.2018 bude v knihovně Vinoř zavřeno.
  Umístěno: Knihovna

7.6.2018 RESTAURACE POD VINOŘSKÝM ZÁMKEM OPĚT OTEVŘENA
http://www.restaurace-podzamkem.cz

Těšime se na Vaši návštěvu.
   

5.6.2018 Záměr pronajmout parkovací místa v ulici Brozánská a Bukovinská předem určeným zájemcům
  Umístěno: Úřední deska

4.6.2018 Oslava 90 let fotbalu ve Vinoři - 16. června 2018
Den plný fotbalu a zábavy u příležitosti 90 let fotbalu ve Vinoři za účasti bývalých ligových mistrů a reprezentantů v dresu Dukly Praha. Těšit se můžete na Láďu Vízka, Petra Radu, Jana Fialu, Petra Kostelnika a Honzu Bergera.
  Umístěno: Aktuality
 
  Umělecký zájezd dětského vinořského souboru do partnerského města Kargowa v Polsku 1. - 3. června 2018
  Umístěno: Fotogalerie 2018
 
  Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Vinoř za rok 2017
  Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu Chaltická 162 k provozování prodejny "Pekařských, cukrářských výrobků a doplňkového sortimentu",
  Umístěno: Úřední deska
 
  Ukončení návštěv mobilní obchodní kanceláře
Pražská plynárenská ke dni 1. 7. 2018 ukončuje návštěvy mobilní obchodní kanceláře.
  Umístěno: Důležité informace
 
  Informační zpravodaj PID č. 10/2018
- Den dětí v Braníku a na Kačerově
- Jízdenku mi sežral pes! Tramvaj Vymlouvačka vyjela do pražských ulic
- Trvalé změny PID od 10. 6. 2018
- Výstava k plánu mobility ukáže, kudy se bude ubírat pražská doprava
  Umístěno: Důležité informace

1.6.2018 Veřejné osvětlení - aktuální informace
 

31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií.
Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově kontaktujte dispečink THMP
- Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná), 224 915 151

 Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení  (http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo)

 Další informace naleznete na stránkách Technologie Hlavního města Prahy(http://www.thmp.cz/index.php/jak-si-zaridit)

  Umístěno: Důležité informace
  Slovo starosty na červen
  Umístěno: Slovo starosty

25.5.2018 Kulturní a vzdělávací centrum VINCENT, příspěvková organizace
Knihovna GDPR - ochrana osobní údajů.
Knihovní řád KVC Vincent.
  Umístěno: Knihovna

24.5.2018 Kulturní a vzdělávací centrum VINCENT, příspěvková organizace
Základní pravidla pro ochranu osobních údajů vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679//2016 ze dne 26.4.2016
  Umístěno: Vincent

22.5.2018 Zapomenuté věci v knihovně a Vincentu
Ve čtvrtek 17.5.2018 si některý čtenář zapomněl klíče v knihovně na lavičce pod oknem. V tělocvičně jsme našli červený puntíkovaný deštník, černou sportovní bundu a sluneční brýle a černé sako. Vše je k vyzvednutí v knihovně nebo ve Vincentu.
  Umístěno: Knihovna
  Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy - dopravní infrastruktura (koridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavín).
  Umístěno: Úřední deska

21.5.2018 PRE - Oznámení-přerušení_dodávky_elektřiny dne 6.6.2018, ulice Rosická
  Umístěno: Úřední deska
  Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí_EIA„Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely
  Umístěno: Úřední deska

20.5.2018 hombre mundo 2018
Zhodnocení akce - Klára Lowensteinová
  Umístěno: Fotogalerie 2018

16.5.2018 Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v rámci implementace požadavků  "Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 26. dubna 2016"
  Umístěno: Úřední deska

15.5.2018 Chcete zažít pocit biatlonistek na střelnici?
Přijďte si vyzkoušet své střelecké a běžecké umění na biatlonovou střelnici ve Ctěnicích u rybníka a přilehlém háji v pondělí 21.5. a 28.5.2018 od 18 hodin a tréninkovou dřinu pak prodat v závodě o zlatou sošku Victorie pro nejlepší skorobiatlonistku.


PŘEZLETICKÁ TREFA DO ČERNÉHO - 3. 6. 2018
Závod dvojic ve "skorobiatlonu" žen ve věku od 16 let, střelnice SSK Přezletice ve Ctěnicích, Ctěnický háj.
  Umístěno: Aktuality

14.5.2018 Online katalog knihovny:
https://praha.tritius.cz/library/vinor
 
  Umístěno: Knihovna
 
  Fotogalerie z akce Vandráček: https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/4319938 

Děkujeme všem Vandráčkům za účast, a všem lidem a spolkům, kteří na stanovištích pomohli s organizací. Děkujeme firmě MERHAOUTOVO PEKAŘSTVÍ za sponzorský dar buchet na startu a podpoře městské části. Váš VÝBOR PRO KULTURU! 
  Umístěno: Fotogalerie 2018

11.5.2018 Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 3.5.2018.
  Umístěno: Úřední deska

10.5.2018 MHMP - Konec doby zvýšeného nebezpečí požáru
  Umístěno: Úřední deska

8.5.2018 7.5. Kladení věnců k našim památníkům před hřbitovem.
Z důvodu nemoci se bohužel nemohl zúčastnit náš pan farář, Vítek Horák, tak
ho zastoupila kronikářka, Klára Loewensteinová. Panu faráři přejeme Vítkovi brzké
uzdravení.

Konec výpisu z kroniky, setkání u pomníků 7. května 2018
Bylo to krátké a intenzivní setkání mezi pomníky a mezníky českých dějin.
Díky za ně. Snad si lidé vzpomenou, proč mají den volna a náležitě ho uctí.
Srdečně Klára Lowensteinová
  Umístěno: Fotogalerie 2018

6.5.2018 HOMBRE MUNDO II.
Co nejsrdečněji vás zveme na komunitní zvelebovací akci v sobotu 19. května od 14.00.
Těšíme se na Vás a na setkání s dobrovolníky z projektu Hombre mundo, kteří nám přijíždějí pomoct. Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti.
Za RM Klára Lowensteinová a Veronika Kocourová
  Umístěno: Aktuality

4.5.2018 Pozvánky:
Vinořský vandráček - sobota 12. května 2018.
Výstava výtvarného kroužku ZŠ - 9. - 18. května 2018.
  Umístěno: Aktuality

3.5.2018 SPÚ - Nabídka_k_pronájmu_pachtu v KÚ-Vinoř.
Seznam_nabizených_pozemků_k_užívání.pdf
  Umístěno: Úřední deska
  MHMP - výstraha na jev: Nebezpečí požáru
  Umístěno: Úřední deska
  Fotogalerie
27.4. výroční schůze našich myslivců 
2.5. výroční schůze našich Sokolů
  Umístěno: Fotogalerie 2018

2.5.2018 Oznámení zahájení řízení o vydání změny Z 1908/07
  Umístěno: Úřední deska

30.4.2018 Slovo starosty na květen
  Umístěno: Slovo starosty

27.4.2018 ZÁPIS do Mateřské školy ve Vinoři na školní rok 2018/19 se koná
ve středu 2. 5. a ve čtvrtek 3. 5. 2018 v ulici Mikulovické 337

 – budova původní mateřské školy vždy od 13.00 do 17.00 hod.
(více na www.zsvinor.cz)
  Umístěno: Důležité informace

26.4.2018 Pozvánka do Hoffmanova dvora:
Projekce dokumentu "Cimrman dobývá Ameriku", 8.5.2018 v 19,00 hodin.
  Umístěno: Aktuality

25.4.2018 Program 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 3. 5. 2018
  Umístěno: Úřední deska
  Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.
  Umístěno: Úřední deska
  Noc s Andersenem 2018
V pátek 6.4.2018 jsme v knihovně uspořádali Večer s Andersenem na téma knihy od J.Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. 
  Umístěno: Knihovna

24.4.2018 Dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím.
Odpověď na dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím
Přílohy:

Dzp.jpg
Požární nádrž.jpg
Provozní řád.pdf
  Umístěno: Úřední deska

23.4.2018 INFORMACE o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
  Umístěno: Úřední deska

19.4.2018 Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky,
  Umístěno: Úřední deska

18.4.2018 Vinořský zpravodaj č. 135 / jaro 2018
  Umístěno: Vinořský zpravodaj

17.4.2018 ATTAVENA O.P.S. POŘÁDÁ KURZ PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ "JAK SE NEZTRATIT"
(informace na letáčku v příloze)
  Umístěno: Vincent

16.4.2018 FOTOGALERIE Z VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - SETKÁNÍ GENERACÍ.
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/4252407
  Umístěno: Fotogalerie 2018

13.4.2018 POZVÁNKA NA ČARODĚJNICE DO HOFFMANOVA DVORA
v pondělí 30.4.2018 od 16,00 hodin
  Umístěno: Aktuality
  POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU NA TÉMA NEBEZPEČÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY 
v úterý 24.4.2018 od 15,00 do 17,00 ve společenském sále Lidového domu ve Kbelích.

(informace na letáčku v příloze
  Umístěno: Aktuality

11.4.2018 Oznámení společného jednání návrhu celoměstsky významné změny_Z_2838_00_ÚPSÚ-CJ_00547_2018.pdf , naše č.j. 00547/2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ Z 2838/00 (3 varianty)
  Umístěno: Úřední deska

10.4.2018 Upozornění - Úřad MČ Praha Vinoř bude ve čtvrtek 12.4.2018 z důvodu akce "Vítání občánků" otevřen pouze od 7,00 do 14,00 hodin.
  Umístěno: Aktuality

9.4.2018 Pozvánka do Hoffmanova dvora:
16.8.2018 - VINOŘSEFEST 
  Umístěno: Aktuality

4.4.2018 Fotogalerie 4.-5.4. Zápis dětí do prvních tříd pod taktovkou Macha a Šebestové a školního divadla Housle na stromě.
  Fotogalerie 4.4. Kolaudace pěti nových tříd základní školy...
  Fotogalerie 4.4. - a začátek výstavby dvou nových tříd mateřské školky...
  Umístěno: Fotogalerie 2018

3.4.2018 Slovo starosty na duben
  Umístěno: Slovo starosty
  Seznam knižních novinek 1. čtvrtletí 2018
  Umístěno: Knihovna
  Pozvánka do Hoffmanova dvora:
14.4.2018 - SARAH
20.4.2018 - "O čem voní víno" - Svatopluk Řičánek a COVERTRIO+ 
  Umístěno: Aktuality

2.4.2018 Pozvánka do Hoffmanova dvora:
6.4.2018 - ANDBAND
  Umístěno: Aktuality

27.3.2018 Fotogalerie - 24.3. mezinárodní zápas starých gard Vinoř - Schulzendorf,
Výsledek nebyl důležitý, ale zvítězili jsme 5-2!
  Umístěno: Fotogalerie 2018

26.3.2018 Harmonogram odvozu velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro 1. pololetí 2018 (duben, květen, červen)
  Umístěno:  Úřední deska
 
  HOMBRE MUNDO II.

RADA MLADÝCH & HNUTÍ FOKOLÁRE Vás srdečně zvou na vinořskou komunitní dobrovolnickou akci v sobotu 19. května od 14. 00 hodin HOMBRE MUNDO II.
V rámci odpoledne se budete moci zapojit do nejrůznějších veřejně prospěšných prací po celé Vinoři a seznámíte se s šedesáti dobrovolníky z celosvětového projektu Hombre mundo. Společnými silami dokážeme uklidit polesí a povodí a veřejné prostory, narovnat, zkrášlit a postavit nemalý kus Povinoří. Přidejte se, budeme se na vás těšit.

Podrobnější informace o stanovištích, programu zveřejníme začátkem května na webových stránkách MČ Praha – Vinoř. Občerstvení, úklidový materiál, nářadí a doprovodný program bude zajištěn na stanovištích a centrálně během celého odpoledne. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi.
Kontaktní osoba: Klára Löwensteinová, klaralowenstein@yahoo.it, 724 909 585
  Umístěno:  Aktuality
 
  Projekt orální historie - povídání s pamětníky

V rámci významného výročí 930 let od první písemné zmínky o Vinoři zintenzivňujeme všechny kulturně historické projekty, zejména projekt orální historie, povídání s pamětníky. Prosím pěkně všechny starousedlíky, pamětníky, kteří by byli ochotni o Vinoři vypovídat, vydat své osobní svědectví, aby neváhali kontaktovat zastupující kronikářku Kláru Löwensteinovou na tel: 724 909 585, mailem: klaralowenstein@yahoo.it či osobně mne nenavštívili v jazykové učebně v KVC Vincent, když půjdete kolem. Vaše vzpomínky a osobní svědectví mají pro vinořskou historii nesmírnou hodnotu.
Budu se těšit.
S laskavým poděkováním a pozdravením Klára Löwensteinová
  Umístěno:  Důležité informace
 
  Fotogalerie 22.3. - 24.3.2018 Nádherná jarní výstava našich zahrádkářů.
Děkujeme organizátorům i četným návštěvníkům z celé republiky i ze zahraničí.
  Umístěno: Fotogalerie 2018

22.3.2018 Pozvánka do Hoffmanova dvora:
31.3.2018 - KARAOKE Karla Pavlince, ve 20,30 hodin.
  Umístěno:  Aktuality
21.3.2018 Veřejná vyhláška, Oznámení o společném jednání změn vlny 01 úprav ÚP HMP
  Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3125/00 ÚP HMP
  Umístěno:  Úřední deska
  Vinořský koncert - dar partnerskému městu Lavenu Mombellu
Fotogalerie z koncertu v partnerském městě Laveno Mombello 17.3.2018.
  Umístěno: Fotogalerie 2018

20.3.2018 MŽP - Závěr zjišťovacího řízení, Revize č. 2 Operační program Praha - pól růstu ČR 2014-2020
  Umístěno:  Úřední deska
  Fotogalerie - 20.3. Dopravní hřiště pro všechny třídy mateřské školky...
  Umístěno: Fotogalerie 2018

19.3.2018 Pozvánka do Hoffmanova dvora:
23.3.2018 - HEMEROID REVIVAL BAND a TARKUS PRAHA, od 20,00 hodin.
  Umístěno:  Aktuality
  Fotogalerie - 17.3. Výroční a volební schůze našich zahrádkářů, předsedkyní
byla zvolena Martina Kolarová.
  Umístěno: Fotogalerie 2018
  Fotogalerie - 16.3. Velikonoční svátky se blíží, nečekaně ale přišla i zima...
  Umístěno: Fotogalerie 2018

17.3.2018 VELIKONOČNÍ JARMARK, v sobotu 24.3.2018 od 10 do 16 hodin na Vinořském náměstí.
  Umístěno:  Aktuality

14.3.2018 Veřejný vyhláška o možnosti převzít písemnost pro adresáta Monika Pavlicová.
  Umístěno:  Úřední deska

13.3.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 Územního plánu hlavního města Prahy
  Umístěno:  Úřední deska

9.3.2018 Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování advokátní kanceláře
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování nehtového studia
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování gynekologické ambulance
  Umístěno:  Úřední deska

8.3.2018 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 1.3.2018
  Rozpočtové opatření č. 1/2018
  Umístěno:  Úřední deska

6.3.2018 RODIČOVSKÁ KAVÁRNA - první neformální setkání rodičů a odborníků
Kdy: ve středu 14. 3. od 18.00 v jídelně ZŠ Vinoř
TÉMA: NÁSTUP DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VSTUP ZDARMA, VŠICHNI JSOU ZVÁNI!
  Umístěno: Aktuality
  5.3. Demonstrace na Václavském náměstí v Praze a v mnoha dalších městech naší republiky. 
  Umístěno:  Fotogalerie 2018

5.3.2018 2. - 4. 3. Konečně zamrzly rybníky a umožnily našim dětem i dospělým ukázat své dovednosti. Zájem o bruslení byl obrovský, byli zde i obyvatelé okolních obcí. Děkujeme rybářům za zpřístupnění rybníka Velká Obůrka i za skvělé občerstvení.
  Umístěno: Fotogalerie 2018

4.3.2018 Jarní bazar oblečení a věcí ve Vinoři v pátek a sobotu 9. a 10. března 2018
ve školní jídelně ZŠ Vinoř
příjem zboží: v pátek 15 – 18 hod.
prodej zboží: v sobotu 9 – 12 hod.
vracení zboží: v sobotu 15:30 – 17 hod.
  Umístěno: Aktuality

2.3.2018 VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA NA DLABAČOVĚ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
21.3. - 28.3.2018 od 16,00 do 22,00 hodin, areál stavebnin Václav Dlabač.
Rezervace a bližší informace - Jiřina Dlabačová, tel. 602293756, dlabacova@email.cz.
  Umístěno: Aktuality
  Slovo starosty na březen
  Umístěno:  Slovo starosty

1.3.2018 VELIKONOČNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA 22.3. - 24.3.2018 V INFORMAČNÍM CENTRU NA RYCHTĚ 
  Umístěno: Aktuality
  BRUSLENÍ NA RYBNÍKU VELKÁ OBŮRKA
V pátek
2. března od 14.00 hodin a v sobotu a neděli od 10.00 hodin
otevře rybářský spolek pro bruslaře přístup k rybníku Velká Obůrka a okénko s občerstvením.
Rybářský spolek zve každého na čaj, grog, svařené víno nebo jen na párek a pár milých slov…
  Umístěno: Aktuality
  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI V KVC VINCENT- POHYB, VÝLETY, ZÁBAVA, HRY 16.7. - 20.7.2018 a 30.7. - 3.8.2018
(informace na letáčku v příloze)
  Umístěno: Aktuality, Vincent
  Dražební vyhláška dražby dobrovolné, předmět dražby nemovitost p.č. 1337/345  
Dražební vyhláška dražby dobrovolné, předmět dražby nemovitosti p.č. 1336/64, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/343, p.č. 1337/344.  
  Umístěno:  Úřední deska
  KARNEVAL VE VŠECH TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
28.2.2018 se uskutečnil ve všech třídách mateřské školy tradiční karneval. Prostředí si děti a paní učitelky nádherně vyzdobily a masky byly jedna krásnější než druhá. Za to patří velké poděkování rodičům. Děti si den náramně užily, tančily i soutěžily. Pochvalu si zasloužily od pana starosty, který nás navštívil. Děkujeme.
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

28.2.2018 Pozvánky do Hoffmanova dvora:
3.3.2018 - COUNTRYBÁL, od 20,00 hodin
4
.3.2018 - Auta 3, promítání v 16,00 hodin
9.3.2018 - Energit, koncert od 20,30 hodin
11.3.2018 - Zlatovláska, divadlo pro děti od 16,00 hodin
16.3.2018 - Vesper, koncert od 20,30 hodin
  Umístěno: Aktuality
  28.2. Karneval dětí ve školce, nádherné masky a úžasné děti a paní učitelky. Moc děkujeme.
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ
  Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19) Č.J. MHMP_293474_2018
  Umístěno:  Úřední deska
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
  Umístěno:  Úřední deska

27.2.2018 PALESTRA Kbelská 10 -  letošní závod se uskuteční v sobotu 3. března

INFORMACE O DOPRAVNÍCH OMEZENÍCH po dobu závodu od 12,20 do 14,00 h.
  Umístěno: Aktuality
 
  Veřená vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (technická infrastruktura – elektrické vedení)
  Umístěno:  Úřední deska

21.2.2018 Program 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 1. 3. 2018
  Umístěno:  Úřední deska

20.2.2018 BIOODPAD: Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů - 1 pololetí 2018
  Umístěno:  Úřední deska
  DĚTSKÝ KARNEVAL 25.2.2018 OD 15,00 DO 17,00 V SOKOLOVNĚ.
  Umístěno: Aktuality
  CLIMBING OPENING SATALICE 2018 - v neděli 4. března od 9,30 do 15,00 hodin 
  Umístěno: Aktuality

19.2.2018 Ordinace MUDr. Řandové:
Ve středu 21. 2. 2018 ordinace začíná až od 11.30 hodin.
V pátek 23. 2. 2018 ordinace pouze pro nemocné do 9.30 hodin. (účast na Kongresu primární péče)
  Umístěno:  Zdravotnictví
  VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
  Umístěno:  Úřední deska

16.2.2018 MŽP - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014-2020"
  Umístěno:  Úřední deska

14.2.2018 Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – Referent majetkové správy.
  Umístěno:  Úřední deska

13.2.2018 VINOŘSKÁ SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

MČ Praha – Vinoř u příležitosti 930 let od první písemné zmínky vyhlašuje amatérskou fotografickou soutěž v oboru barevné a černobílé fotografie.
Téma: VINOŘ (kulturní a přírodní scenérie, detail, život, momentka, zajímavost, kýč, nešvar) - uzávěrka soutěže: 25. květen 2018
  Umístěno:  Aktuality

11.2.2018 10. 2. 2018 Masopust Vinoř video:
https://www.youtube.com/watch?v=TeMFG8g7Fug&feature=youtu.be
  Umístěno:  Fotogalerie 2018

9.2.2018 KURZ CORE YOGA ÚNOR- DUBEN 2018 V KVC VINCENT
(info na letáčku v příloze)
  Umístěno: Aktuality, Vincent
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti pro pana Jiřího Sovu,
  Umístěno:  Úřední deska

7.2.2018 VLNA 12 - Projednání návrhu zadání změn Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
Zveřejněno je dotčené sousední katastrální území Kbely; kompletní přehled změn 12 vlny ÚP je k dispozici na vyžádání na úřadě MČ Praha-Vinoř.
  Umístěno:  Úřední deska
  VV - Zásady územního rozvoje Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dopravní infrastruktura – koridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavín),
  Umístěno:  Úřední deska

6.2.2018 Dražební vyhláška číslo jednací: 124 EX 751/11-112
  Umístěno:  Úřední deska

5.2.2018 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ č. 134/ zima 2017
  Umístěno:  Vinořský  zpravodaj
 
  VŘ na pozici hlavní pokladní ÚMČ Praha - Újezd.
  Umístěno:  Důležité informace

1.2.2018 MČ Praha - Vinoř má zájem podpořit vznik skautského oddílu ve Vinoři.
Hledáme mladé vedoucí, kteří by se chtěli věnovat mládeži.
  Umístěno:  Důležité informace
  Tříkrálová sbírka 2018
Letos se ve Vinoři vybralo cca o 15 000 Kč více a v Satalicích o 1500 Kč více než v loňském roce.
  Umístěno:  Důležité informace

31.1.2018 Slovo starosty na únor
  Umístěno:  Slovo starosty
  HERNA MC BUBLINA V KVC VINCENT ZAVŘENA KAŽDOU STŘEDU A ČTVRTEK PRO VEŘEJNOST
(OD 1. ÚNORA DO 31. KVĚTNA 2018 ZDE PROBÍHAJÍ POČÍTAČOVÉ KURZY ATTAVENA)
  Umístěno:  Vincent

29.1.2018 MČ Praha – Vinoř oznamuje všem rodičům dětí narozených v roce 2017,
že dne 12. dubna 2018 proběhne jejich vítání mezi občany Vinoře.


Rodiče, kteří mají zájem se Vítání se svým dítětem zúčastnit, prosíme o vyplnění přihlášky. Poté budou rodiče dopisem informování o místu a času konání Vítání.
  Umístěno:  Aktuality
  Pozvánka do Hoffmanova dvora na koncert skupiny PROGRES 2 v pátek 16. února 2018 od 20.30 hodin.
  Umístěno:  Aktuality
  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti pro Ing Vladana Ninkoviče
  Umístěno:  Úřední deska
  Výsledky voleb za MČ Praha - Vinoř "Volba prezidenta ČR" - 2. kolo konané ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Ověřené informace zdroj
http:www.volby.cz
  Umístěno:  Úřední deska
  27.1. Volební sedění Obce baráčnické Vinoř.
  Umístěno:  Fotogalerie 2018

28.1.2018 Výstava o krajinné památkové zóně VINOŘ - SATALICE - CTĚNICE.
  Umístěno:  Aktuality
  Pozvánka do Hoffmanova dvora na MASOPUST v sobotu 10. 2. 2018
  Umístěno:  Aktuality

27.1.2018 Zavřeno v knihovně

Vážení čtenáři,  v únoru 2018 bude tyto dny v knihovně zavřeno:
ve čtvrtek 1.2.2018
v úterý 13.2.2018 a čtvrtek 15.2.2018 jsou jarní prázdniny
ve čtvrtek 22.2.2018
V ostatní dny bude běžná otevírací doba. Děkuji za pochopení Monika Lichtenbergová
  Umístěno:  Knihovna
 
  VÝSLEDKY MÍSTNÍHO REFERENDA
  Umístěno:  Úřední deska

25.1.2018 TANEČNÍ STUDIO STREAM OF DANCE PŘÍJÍMÁ NOVÉ ČLENY DO VŠECH KURZŮ- DĚTI, JUNIORY I DOSPĚLÉ!
(informace na letáčku v příloze)
  Umístěno:  Aktuality, Vincent

22.1.2018 Mateřská škola v Mikulovické ulici hledá paní na odpolední úklid v rozsahu 3 hodiny denně na dohodu o provedení práce.
  Umístěno:  ZŠ a MŠ Vinoř
  Složení členů místní komise pro místní referendum
  Umístěno:  Úřední deska

16.1.2018 Změna v delegování člena volební komise pro místní referendum
  Umístěno:  Úřední deska

15.1.2018 Letní škola hrou 2018

I. turnus LŠH „930 let Vinoře“ proběhne formou dobrodružné poznávací historické hry s maskoty, očekávejte vinořsko-ecovskou detektivku, je vhodná pro děti 4-13 let, předběžná cena na týden na dítě 2500,- Kč bez obědů se všemi vstupy a dopravou.

II. turnus LŠH „100 let Československa“ bude z kulturních dějin, očekávejte oborově zdánlivě nesourodé pelemele, velké cestování a trochu V+W nadhledu, doporučený věk 4-13 let, předběžná cena na týden na dítě 2500,- Kč bez obědů se všemi vstupy a dopravou.
  Umístěno:  Aktuality, Vincent
 
  PALESTRA Kbelská 10 -  letošní závod, který se uskuteční 3. března
  Umístěno:  Aktuality
 
  12.1.2018 byl pro Vinoř významným dnem připomínající promlčené křivdy z konce války, snažil se oběti důstojně vzpomenout a navrátit je na místo, kam patří tak, aby na ně nikdo nezapomněl a byly mementem pro nás všechny.

Dopoledne jsme si s panem starostou a panem farářem dojeli do krematoria za Mělník na Rozptylovou loučku pro symbolický popel poslední majitelky vinořského zámku - Marie Luisy Eleonory Bělohříbkové, která zde byla rozptýlena rok po své smrti v roce 2001. Otevřeli jsme pro veřejnost Černínskou kapli. Naším záměrem bylo, aby pietní akt odhalení pomníku zabitých Němců a společné doprovození paní Bělohříbkové na její poslední cestě domů k rodičům byl nenucený, niterný, s co nejméně slovy, aby nezjitřoval, ale spojoval, připomínal, ale neobžalovával, nevyvolával žádné negativní emoce, abychom naslouchali druhým, kteří s přijetím "viny", vyvozováním důsledků pro sebe, vyrovnáváním se s poválečnou německou otázkou mají zkušenosti tři generace...
To se nepochybně podařilo díky vynikajícím osobním výpovědím našich vzácných hostů ze sdružení Ackermann-Gemeinde - pana Martina Kastlera, Daniela Hermana a Herwiga Steinitze a přítomnosti a proslovu vyslankyně Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Christiany Markert,

Děkujeme všem přítomným za Vaši empatii a atmosféru, kterou jste spontánně vytvořili, ať už na posvátném okrsku, tak i v centru Mariapoli.
Byly to mimořádné chvíle.

  Umístěno:  Fotogalerie 2018

14.1.2018 Výsledky voleb za MČ Praha - Vinoř "Volba prezidenta ČR" - 1. kolo konané ve dnech 12. a 13. 1. 2018
  Umístěno:  Úřední deska

11.1.2018 Konání místního referenda na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze:
Oznámení o době a místě konání místního referenda

Jmenování zapisovatelů místní komise a okrskových volebních komisí,
Delegování členů okrskových volebních komisí pro místní referendum

Delegování členů místní komise pro místní referendum
  Umístěno:  Úřední deska

10.1.2018 KURZY ZPĚVU V KVC VINCENT
(info na letáčku v příloze)
  Umístěno:  Aktuality, Vincent

8.1.2018 Pozvánky do Hoffmanova dvora:
OHŘEJVÁČEK - sobota 27. 1. 2018 od 18,00 hodin.

MASOPUST - sobota 10. 2. 2018
  Umístěno:  Aktuality

4.1.2018 ANGLICKÝ KLUB PRO DĚTI V KVC VINCENT
(info na letáčku v příloze)
  Umístěno:  Aktuality, Vincent

2.1.2018 Pozvánka na pietní akt a kulturní podvečer s mottem "Již nikdy žádné války", které se uskuteční ve Vinoři v pátek 12. ledna 2018 od 16.00 před vinořským hřbitovem a od 17.00 v Centru Mariapoli.
  Umístěno:  Aktuality

29.12.2017 Schválený rozpočet na rok  2018 - běžné výdaje.xls
Schválený rozpočet na rok 2018 - příjmy.xls

Schválený rozpočet_VHČ na rok 2018.xls

Rozpočtové opatření č. 7/2017 (23. ZZMČ 21.12.2017)
  Umístěno:  Úřední deska
  MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. na rok 2018
Termíny přistavení:
- dne 23.1.2018 od 08,00 do 11,00 hod.
- dne 27.2.2018 od 12,00 do 14,30 hod.
- dne 16.4.2018 od 10,30 do 13,30 hod.
- dne 14.5.2018 od 14,30 do 17,00 hod.
- dne 14.6.2018 od 12,00 do 14,30 hod
  Umístěno: Důležité informace