Městská část Praha-Vinoř

Úvod > MČ Praha-Vinoř > Historie > Černínové z Chudenic 
Historie a současnost MČ
   
   
Černínové z Chudenic
(Podle lexikonu české šlechty, díl 1, str. 37)
Czerninové z Chudenic patří mezi nejstarší i nejvýznamnější české rody. F. Palacký soudí, že Černínové mají svůj původ v rodu Drslaviců, B. Balbín odvozuje rodovou posloupnost od Přemyslovce Jindřicha Znojemského.

Prapředek rodu je s určitostí doložen listinným dokumentem z 12. století, stejně tak i Chudenice, ležící nedaleko Klatov, které rod nikdy v historii nemusel ani opustit, ani prodat. Černínové z Chudenic nejsou příbuzní s jiným rodem Černínů z Černína, který sídlil ve východních Čechách. Erb se v průběhu historie měnil, pravá polovina zůstala červená, v levé modrobílé jsou tři pruhy, tj. v heraldice tzv. polotrojříčí, při povýšení tu přibyly iniciály Rudolfa, Matyáše a Ferdinanda II. s rakouským štítkem a ještě později doprostřed iniciály F III, tj. Ferdinanda III.

Prvním historicky známým Černínem byl nejvyšší komoří krále Otakara I., upadl však v královu nemilost a byl vypuzen ze země.
Do 16. století rod ničím nevynikal a byl velmi chudý, později se rozdělil na několik větví, radnickou, tasnovickou a chudenickou, které vymřely, a tak předchůdcem všech Černínů je zakladatel nedrahovické větve, hejtman vltavského kraje Jan, jenž měl pět synů a tři dcery.

V 17. století majitel Chudenic Humprecht stál nejprve na straně odbojných stavů, později přešel na stranu vítězů, nejstarší Diviš byl hejtmanem Pražského hradu, ale jako katolík se přidal na stranu stavů a skončil na popravišti. Jeho bratr Heřman podnikl s přítelem Kryštofem Harantem cestu do Palestiny a později i k tureckému sultánovi. V r. 1620 se "postavil na správnou stranu", a tak jako staroměstský císařský hejtman byl svědkem popravy svého přítele Kryštofa Haranta i svého bratra. Heřman obdržel v r. 1627 s bratrem Humprechtem říšský i český hraběcí titul. Díky císařské přízni nashromáždil veliký majetek, přikoupil Petrohrad, Andělskou Horu, Nejdek, takže ke Kozlu, Švihovu přibyly další rodové državy. Zemřel r. 1651 bez potomků, dědicem se stal jeho prasynovec Humprecht Jan.

Další Černínové působili v císařských službách, např. František Josef získal titul dědičného číšníka Království českého, ale vynikli i jako znalci umění a podporovatelé věd. Jan Rudolf položil základy černínské obrazárny, byl prezidentem Akademie výtvarných umění a jeho syn Eugen Karel sloučil v Jindřichově Hradci archívy Černínů, pánů z Hradce a Slavatů a vytvořil tak po Třeboni druhý největší šlechtický archív. Na začátku 20. století spojili Černínové se svým jménem i jméno a erb vymřelých hrabat Morzinů. 
Rudolf Theobald (1904-84) byl vězněn nacisty, dnešní Černínové žijí v Rakousku, Německu, Velké Británii, Portugalsku, USA i u nás doma, např. hlava dymokursko-vinořské větve Děpold Josef Maria i většina jeho dětí.

Heřmanův dědic Humprecht Jan cestoval po Evropě a žil životem bohatého kavalíra, neboť zdědil panství Jindřichův Hradec, přikoupil Kost, Landštejn, Kosmonosy, Lnáře, Vinoř a zahájil stavbu zámečku Humprecht u Sobotky, nazvaného jeho jménem, a především velkolepého paláce v Praze, kde je dnes ministerstvo zahraničí. Protáhla se na tři desetiletí a stála velkou část rodinného jmění. Byl jmenován královským místodržitelem a později působil jako vyslanec v Benátkách a Cařihradě.

Příbuzenskými svazky byli Černínové spojení s Fürstenberky, Hrzány, Kinskými, Salmy, Slavaty, Schwarzenberky, Lobkovici aj.

 

kliknutím zvětšíte
 
 
 

Rodová legenda
o vzniku jména má několik verzí:

První vypráví o mocném rodě Drslaviců, jenž pohněval krále tak, že tento poručil jeho statky vyplenit a rod vyvraždit. Z celého rodu zůstal jen malý chlapec, kterého chůva včas ukryla v tvrzi do krbu. Když pominulo nebezpečí, ukázala  ho lidu, který zvolal: "Chudinec, jak je černý. Bůh nám tak zachovej, abys někdy zas byl pán náš !" 

Druhá pověst vypráví, že český kníže zabloudil při honu a musel strávit noc v uhlířově chalupě. Tu si všiml, že uhlířovy děti si hrají s třpytivým drahokamem. Uhlíř pak zavedl knížete k jeskyni a předal mu zde celý poklad. Kníže dal uhlíři jméno Černín a povýšil ho do rytířského stavu.