Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Důležité informace pro občany


 

Důležité informace pro občany
   
Důležité informace z Úřadu MČ Praha-Vinoř
16.7.2018 Harmonogram odvozu velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro 2. pololetí 2018
   
26.6.2018
   
25.6.2018 Žňové práce 2018

Vážení spoluobčané,
přibližně 5. července začnou v naší městské části a jejím okolí žňové práce. S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. Laskavě proto žádáme všechny občany, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní nenechávali bez dozoru otevřená okna.

Po dobu žní se budete na silnicích potkávat se zvýšeným množstvím zemědělských dopravních prostředků. Žádáme Vás proto o zvýšenou pozornost a trpělivost.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné a příjemné léto.
Vin agro s.r.o.
   
19.6.2018 MUDr. I. Řandová - Prázdninový provoz ordinace
Od 2.7. 2018 do konce srpna pondělní ordinace pouze do 16 hodin!

Dovolená 9.7. - 3.8. 2018 včetně.
V době dovolené ošetří vaše nemocné děti v ordinaci MUDr. Slámové v ordinačních hodinách:
po: 8.00 - 10.00
út: 9.00 - 10.30
st: 8.00 - 10.00
čt: 13.00 - 15.00
pá: 8.00 - 10.00
MUDr. Slámová NEBUDE vydávat žádná potvrzení, proto si vše zajistěte včas v naší ordinaci
   
1.6.2018 Veřejné osvětlení - aktuální informace
 

31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií.
Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově kontaktujte dispečink THMP
- Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná), 224 915 151

 Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení  (http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo)

 Další informace naleznete na stránkách Technologie Hlavního města Prahy(http://www.thmp.cz/index.php/jak-si-zaridit)

   
27.4.2018 ZÁPIS do Mateřské školy ve Vinoři na školní rok 2018/19 se koná
ve středu 2. 5. a ve čtvrtek 3. 5. 2018 v ulici Mikulovické 337

 – budova původní mateřské školy vždy od 13.00 do 17.00 hod.
(více na www.zsvinor.cz)
   
26.3.2018 Projekt orální historie - povídání s pamětníky
V rámci významného výročí 930 let od první písemné zmínky o Vinoři zintenzivňujeme všechny kulturně historické projekty, zejména projekt orální historie, povídání s pamětníky. Prosím pěkně všechny starousedlíky, pamětníky, kteří by byli ochotni o Vinoři vypovídat, vydat své osobní svědectví, aby neváhali kontaktovat zastupující kronikářku Kláru Löwensteinovou na tel: 724 909 585, mailem: klaralowenstein@yahoo.it či osobně mne nenavštívili v jazykové učebně v KVC Vincent, když půjdete kolem. Vaše vzpomínky a osobní svědectví mají pro vinořskou historii nesmírnou hodnotu.
Budu se těšit.
S laskavým poděkováním a pozdravením Klára Löwensteinová
  Umístěno:  Důležité informace
   
  MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské na rok 2018
Termíny přistavení:
- dne 23.1.2018 od 08,00 do 11,00 hod.
- dne 27.2.2018 od 12,00 do 14,30 hod.
- dne 16.4.2018 od 10,30 do 13,30 hod.
- dne 14.5.2018 od 14,30 do 17,00 hod.
- dne 14.6.2018 od 12,00 do 14,30 hod
 
1.2.2018 MČ Praha - Vinoř má zájem podpořit vznik skautského oddílu ve Vinoři.
Hledáme mladé vedoucí, kteří by se chtěli věnovat mládeži.
   
12.12.2017 Magazín Pražská EVVOluce
Další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze, je k dispozici čtenářům. Toto číslo se věnuje problematice odpadů v Praze.
http://portalzp.praha.eu
   
5.12.2017 Vyhlášení termínu projednání úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úprava provozu na pozemních komunikacích - rezidenční zástavba MČ Vinoř

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Kbely, vyhlásil termín veřejného projednání „Úprava provozu na pozemních komunikacích - rezidenční zástavba MČ Vinoř„ na 11.12.2017 od 14 hodin v budově ÚMČ Praha Vinoř  (Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř) v kanceláři starosty v 1. patře.

Dokumenty jsou vyvěšeny na úřední desce MČ Praha Vinoř i MČ Praha Kbely. Stejně tak jsou k nahlédnutí na obou ´řadech městských části, na Facebookové stránce Vinoře i webových stránkách.
http://kbely.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=5380
http://www.praha-vinor.cz/2017_uredni_deska/17-11-21/vv-opatreni_obecne-povahy.pdf
https://www.facebook.com/mcprahavinor/

Poznámka k této události: Veřejné projednání navazuje na 3 předcházející projednání uskutečněná v posledních 14 měsících MČ Praha Vinoř. Toto projednání je poslední, organizuje jej Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Kbely a je možné na něm vznášet připomínky a námitky ve správním řízení (samozřejmě to lze i písemně ve přípustné době). Přítomni budou zástupci Odboru dopravy, Policie ČR, projektant, zástupci Vinoře, možná i Magistrátu…. Původní záměr Odboru dopravy byl udělat jednání od 11h ve Kbelích na úřadě. Vinoř požadovala od 17h ve Vinoři. Bohužel díky účasti Policie a dalších úředníků byl nalezen maximální kompromis na Vinoři od 14:00, s tím že pokud by se ukázala nutnost některé věci shlédnout na místě samém, lze část veřejného projednání přesunout i do předmětné lokality.
Zváni jsou všichni občané Vinoře, kteří mají k dané věci co říci, nebo se na cokoli zeptat. Primárním záměrem je zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a legalizace parkovacích míst. Vše vychází primárně z podnětů občanů v dané lokalitě.
M. Biskup

   
5.12.2017 Informace - Víte kam odložit oleje ze smažených řízků a kaprů?
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/
   
9.10.2017 Finální návrh zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v oblasti mezi ulicemi Mladoboleslavskou a Stojickou.

Více jak rok probíhají jednání o zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v oblasti mezi Mladoboleslavskou a Stojickou. Po veřejném projednání, zapracoval projektant maximum připomínek (vše co nebylo v rozporu s nějakou normou nebo vyhláškou) a v příloze je vidět výsledek. Pokud se neobjeví zcela fatální připomínky, bude za týden návrh předložen Dopravnímu odboru Kbely, aby zahájil jeho projednání. Jedná se o klasické správní řízení, ve kterém se mohou všechny dotčené osoby k návrhu vyjádřit, případně uplatnit své námitky. Doufám, že díky veřejnému projednání bude takový případů málo a MČ bude moci v dohledné době začít s realizací (byť díky počasí zatím třeba částečnou). Po několika měsících bychom rádi vyhodnotili přínos opatření a buď realizovali nějaké korekce, nebo v případě správného fungování podobný princip implementovali postupně i v dalších částech Vinoře.

Michal Biskup
místostarosta"
19.9.2017 Mapa stanovišť využitelných složek odpadu zřízených na území hl. m. Prahy:
https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html

Informace o povinnosti při zajišťování úklidu na stanovištích směsného a separovaného odpadu zřízených na území města.
Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze.pdf

Система вывоза коммунальных отходов и уборка вокруг мусорных контейнеров в
Праге.pdf

Abfuhr von Kommunalabfall und Aufräumarbeiten in der Umgebung von
Prager Mülltonnen.pdf

The Municipal Waste Collection System and Clean-Up Around "Bins" in
Prague.pdf

Hệ thống chở đồ thải và dọn dẹp xung quanh „thùng rác“ ở Praha (docx)

  Umístěno: Odpady
29.8.2017 Informace pro chovatele psů
evidence chovatelů psů - změna údajů
   
25.5.2017 Pečovatelská služba Jenštejn nabízí své služby v místě pobytu klienta
   
16.5.2017 Informace pro podnikatele, kteří začínají se svou podnikatelskou činností o jejich povinnostech, které plynou ze zákona o odpadech.
Portál životního prostředí HMP: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/index.html
19.4.2017

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. - termíny přistavení
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti prodejny NORMA, Mladoboleslavská 551.  

   
18.4.2017 Program Čistá energie Praha 2017

Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1.9.2016 a 30.9.2017.
Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2. 5. – 29. 9. 2017. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách http://portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu
 
15.1.2017 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb,
přijmeme zaměstnance na pracovní pozici: pracovník v sociálních
službách – pečovatel. Bližší informace (pondělí-pátek) na tel. čísle: 736 754 009
   
24.11.2016 Sběr použitých rostlinných olejů a tuků od občanů na území hl. m. Prahy
Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou moci občané odevzdávat na všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích.

Článek na portálu HMP - životního prostředí: http://portalzp.praha.eu/
 
4.11.2016 Škola Praha – výuka českého jazyka, nabízí kurzy a semináře:
1. Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy
2. Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia
3. Čeština pro Čechy
www.skola-praha.webnode.cz
   
23.8.2016  První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma_Praha.
   
27.6.2016 Reakce na podněty pro zlepšení MHD v MČ Praha – Vinoř
Koncem minulého roku byla naše městská část oslovena se žádostí o zaslání připomínek k provozu linek Pražské integrované dopravy (PID) s tím, že připomínky budou vyhodnoceny a případně zohledněny v rámci připravovaných celosíťových změn v provozu linek PID v roce 2016.
Městská část následně vyzvala také občany, aby se k tématu vyjádřili, a soubor podnětů pak odeslala ještě na konci roku 2015 na Ropid.
Reakci Ropidu z 13.6.2016 najdete zde v příloze.
   
6.5.2016 Tisková zpráva Ropid:
Od pondělí z Prahy do Brandýsa nad Labem bezbariérově
   
20.4.2016 Mapový portál Praha - Vinoř
Ve spolupráci s IPR Praha jsme pro vás připravili mapový portál Praha - Vinoř, kde naleznete:
- základní orientační mapa
- výměry veřejných zelených ploch
- klasifikace vlastníků pozemků a budov
- majetek hl.m. Prahy (a svěřené správy MČ)
- dětská hřiště a sportoviště
- cyklostezky
- ochrana přírody a krajiny
- zobrazení kulturních památek
- pěší síť (chodníky)
- turistické trasy a naučné stezky
- školní zařízení
- linky a zastávky MHD
- platný územní plán
- lokalizace územních rozhodnutí
- změny územního plánu
   
22.3.2016 Informace - sběr nebezpečných odpadů
Možnost odevzdávání teploměrů a injekčních stříkaček.
Teploměry je možné odevzdat při mobilním sběru nebezpečných odpadů, na sběrných dvorech města a shromažďovacích místech nebezpečných odpadů. Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci systému města, dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři viz http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/problematika-nakladani-s-ostrymi-predmety-a-s-pouzitymi
Lékárny nejsou k převzetí injekčních stříkaček a teploměrů oprávněny.
Informace ke sběru nebezpečných a dalších odpadů jsou uvedeny na stránkách hl. m. Prahy: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/index.html
   
5.1.2016 INFORMACE PRO OBČANY ČR - DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ROCE 2016:
Informace pro občany České republiky - důležité změny v roce 2016.pdf
Změny v ukládání zásilek a výzev v sídle ohlašovny adresy TP.pdf
Informace o zprostredkovani_kontaktu.pdf
Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech.pdf
   
2.7.2015 Projekt k probíhající stavbě pod označením: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa č.0011 - sběrná, rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ul.Mladoboleslavské je k nahlédnutí k dispozici v úředních hodinách na úřadu naší městské části.
Stavební povolení bylo zveřejněno na úřední desce od 6.3. do 24.3.2014
   
13.6.2015 Informace - sběrné místo nebezpečných odpadů.
Od 1. 6. je na adrese K Cihelně v provozu sběrné místo nebezpečných odpadů pro občany hl. m. Prahy.

Provozovatel: IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a.s.; adresa: K Cihelně 420, Praha 9 – Satalice, kontakt: 736 661 560; provozní doba: Po - Pá 8:30 - 18:00 hod., 8:30 - 17:00 hod. v zimním období, So 8:30 - 15:00 hod.
  Umístěno: Odpady
21.11.2014 Ukončení provozu sběrného místa NO a injekčních stříkaček
31.12.2014 bude ukončen provoz stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních stříkaček v ulici Poděbradská č. 36 na Praze 9.
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.html
   
13.8.2014 Městská policie hl. m. Prahy PŘÍJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
http://www.mppraha.cz/nabor
   
1.8.2014 Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy
Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Tyto informace jsou umístěny rovněž na stránkách hl. města Prahy:
http://envis.praha-mesto.cz/
http://portalzp.praha.eu/
  Umístěno:  Nakládání s odpady
 
26.4.2014 25.04. Našlo se kolo, pokud si ho majitel pozná a doloží vlastnictví (účet, fotografie,...), může si ho vyzvednout na úřadě.
   
16.1.2014 Informace pro podnikatele prodávající lihoviny na základě živnostenských oprávnění vydaných do 17.10.2013.
Tito podnikatelé mohou ze zákona bezplatně požádat o vydání koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin do 17.4.2014.
   
5.6.2013 Seznam očkovacích center v v hl. m. Praze
   
5.6.2013 www.povodnovapomoc.cz
Adresa webu, na kterém lze žádat i nabízet pomoc v rámci letošních povodní.
   
12.2.2013 Nová služba pro objednatele svozu směsného komunálního odpadu
(bytová družstva, majitelé RD aj.) - možnost objednání úklidu stanoviště směsných nádob.
   
06.6.2012 FINANČNÍ ARBITR
Řízení před finančním arbitrem

Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem
   

MČ PRAHA-VINOŘ VARUJE SPOLUOBČANY

Upozorňujeme především naše seniory, že peníze
v hotovosti nenosí žádný dodavatel plynu, elektrické energie nebo vody
!
 

V případě zazvonění a žádosti o otevření pod jakoukoliv záminkou předání hotových peněz, prosím ihned informujte polici 158 nebo místní úřad 721 941 621!