DEMOLICE VINOŘSKÉHO CUKROVARU  

19.11.2009
DEMOLICE VINOŘSKÉHO CUKROVARU

Přestože jsme v červenci tohoto roku zažádali - nebo možná, protože jsme zažádali - památkový úřad k zařazení budovy starého cukrovaru do památkové péče, bylo vydáno povolení k demolici. Navždy tak bohužel zmizí jedna z nejstarších budov Vinoře...
 

 

foto Hana Hořáková

       
 

Fotografie - fotoarchiv starosty MČ Praha - Vinoř
není-li uvedeno jinak